Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_0_200_16777215_00___images_news_2015_kb_1.jpgKampinoski Park Narodowy oraz REC Polska, jako instytucje koordynujące działania w ramach projektu „KAMPINOSKIE BAGNA”, zostali laureatami tegorocznej edycji konkursu Polska Nagroda Innowacyjności. Rozdanie nagród miało miejsce na III Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w dniach 5-6 listopada w Łodzi. Uczestniczyli w nim: zastępca dyrektora KPN - Małgorzata Mickiewicz oraz vice dyrektor REC Polska Michał Miazga.

Polska Nagroda Innowacyjności jest programem prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości i redakcje "Biznes Plus" w "Gazecie Wyborczej" oraz „Forum Przedsiębiorczości” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Nagrodę otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

 

Kampinoskie Bagna” - projekt, którego celem jest ochrona siedlisk mokradłowych w Kampinoskim Parku Narodowym rozpoczął się w naszym parku w lipcu 2013 r. i potrwa do końca marca 2018 r.. Zanik rolnictwa i postępujący wykup gruntów prywatnych w Kampinoskim Parku Narodowym powodują, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna w wielu miejscach straciła już swe znaczenie. Mimo tego nadal drenuje ona bagna w KPN przyczyniając się do obniżania poziomu wód gruntowych. W związku z tym zaplanowano szereg działań, których głównym celem jest taka przebudowa sieci wodnej parku, by lepiej odpowiadała aktualnym potrzebom Puszczy Kampinoskiej. Do najważniejszych działań w tym zakresie należą m.in. zatrzymywanie wód na obszarach mokradłowych KPN; wykupy najniżej położonych gruntów; ochrona terenów zabudowanych; monitoring przyrodniczy; opracowanie strategii ochrony bobra. Do chwili obecnej odnotowano znaczne postępy w projektowaniu urządzeń technicznych, wykupiono 44 ha gruntów, zakończono I etap przygotowania strategii zarządzania populacją bobra. Trwa zbieranie danych do nowych pozwoleń wodnoprawnych dla jazów na Łasicy oraz w ramach działań monitoringowych. Przeprowadzona została także ankieta dotycząca stosunku mieszkańców do projektu i problemów gospodarki wodnej. Realizowane są różnorodne działania edukacyjne: spotkania konsultacyjne, szkolenia dla nauczycieli, projekt prezentowany był na festynach i konferencjach.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo