Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

b_288_192_16777215_00___images_1_wojewoda.jpg

29 kwietnia br. gościliśmy w Kampinoskim Parku Narodowym wojewodę mazowieckiego - pana Jacka Kozłowskiego. W trakcie spotkania w Centrum Edukacji KPN w Izabelinie dyrektor parku Mirosław Markowski przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem parku tj. wykupy gruntów w KPN, regulacja stanu posiadania, gospodarka przestrzenna, liczebność i redukcja zwierzyny, a także projekt zmiany strefy ochronnej zwierząt. Podczas sesji terenowej zaprezentowano walory przyrodnicze Parku, omówiono zasygnalizowane wcześniej problemy, a także podsumowano działania zespołu roboczego pracującego na rzecz realizacji postanowień Listu intencyjnego dotyczącego rozwoju funkcji edukacyjno – turystycznych KPN. Zaprezentowano prace związane z rewitalizacją obiektów i zagospodarowaniem dawnej Bazy Cyrkowej w Julinku oraz w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy.

W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli m.in.: pan Piotr Otawski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Konserwator Przyrody, pan Wojciech Hurkała – naczelnik wydziału parków narodowych departamentu leśnictwa i ochrony przyrody w Ministerstwie Środowiska, pan Jerzy Pindelski – dyrektor wydziału skarbu państwa i nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pani Jagoda Miszewska – dyrektor Biura Wojewody, pani Dorota Kozielska – asystentka wojewody mazowieckiego, pan Jan Żychliński – starosta powiatu warszawskiego, pani Monika Ciurzyńska – wójt gminy Kampinos, pan Witold Malarowski – wójt gminy Izabelin, pan Andrzej Cieślak – wójt gminy Leszno oraz pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

 

 

b_288_192_16777215_00___images_2_wojewoda.jpg

Więcej zdjęć ...

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo