b_284_191_16777215_00___images_misiak_30.JPG31 lipca br. pożegnaliśmy w Kampinoskim Parku Narodowym odchodzącego na emeryturę – dotychczasowego, wieloletniego dyrektora parku – pana Jerzego Misiaka. Dyrektor funkcję tę sprawował 26 lat.
W Kampinoskim Parku Narodowym pracował 38 lat.

 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w izabelińskim kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Eucharystię koncelebrowaną odprawiono pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawskiej J.E. Biskupa Józefa Górzyńskiego. Homilię wygłosił ks. prałat Tadeusz Jaworski, wieloletni gospodarz Sanktuarium Matki Bożej Radosnej Opiekunki Przyrody w Secyminie-Nowinach. Obecnie proboszcz Parafii Objawienia Pańskiego w Błoniu.

Na koniec Mszy Św. proboszcz izabelińskiej wspólnoty ks. Stanisław Dębicki, który przekazał dyrektorowi wraz z muzycznym upominkiem – utworem „Polskie kwiaty” bukiet polnych słoneczników powiedział: – Odchodzi Pan dzisiaj z urzędu Panie Dyrektorze – bo taka jest kolej rzeczy. Jest nam żal, na zawsze pozostanie Pan w naszych sercach i Bożych dziełach, którym na imię Kampinoski Park Narodowy. Nasz wielki Rodak – Papież – Jan Paweł II na Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu wypowiedział takie słowa: ziemia jest Boża, a wszystkie jej bogactwa Bóg oddał w ręce człowieka, ażeby on używał je w sposób sprawiedliwy, by służyły dobru wszystkich… Dziękuję Panu za wszelkie dobro, które było udziałem Pana dla Kościoła, Ojczyzny i naszej Parafii, a przede wszystkim Puszczy Kampinoskiej.

 Następnie ustępujący z urzędu dyrektor Jerzy Misiak w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego złożył kwiaty pod pomnikiem Puszczy Kampinoskiej „Gajówki patriotyzmu” poświęconym pamięci leśników, którzy polegli i zostali zamordowani w czasie II Wojny Światowej. W dalszej części dnia odbyła się uroczystość w Sali Widowiskowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wielu instytucji, stowarzyszeń i przyjaciół KPN – m.in. Minister Środowiska Maciej Grabowski i Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, a także przedstawiciele kombatantów, samorządów lokalnych, placówek oświatowych i inni. Odchodzący szef parku w swoim wystąpieniu podsumował czas pracy w KPN. Minister Grabowski wręczył tego dnia także nominację nowemu dyrektorowi – dotychczasowemu zastępcy dyrektora - Mirosławowi Markowskiemu. Zmiana na stanowisku dyrektorskim odbyła się w obecności sztandaru KPN, który obaj dyrektorzy – odchodzący oraz obejmujący stanowisko - uroczyście ucałowali. Dyrektor Jerzy Misiak odznaczony został także złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. Część oficjalną zakończyło podziękowanie od załogi, które odczytał w imieniu wszystkich pracowników nadleśniczy Obrębu Ochronnego Kromnów – Andrzej Starzycki. - Był taki władca w dziejach Polski, o którym mówi się, że "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". O Kampinoskim Parku Narodowym śmiało można powiedzieć, że w jego dotychczasowej historii był taki Dyrektor, który zastał Puszczę Kampinoską ubogą, a pozwolił jej wzrastać, poświęcił swoje prywatne życie aby ją chronić, kochać i troszczyć się o nią i dzięki temu zostawia bogatą – nie tylko przyrodniczo, ale także historycznie i kulturowo. To nasze miejsce pracy jest szczególne. Miejsce, które trzeba kochać, któremu trzeba się poświęcić. Dzisiaj z niezwykłym żalem i łzą, która w oku się kręci mówimy „Dziękuję” – Dyrektorowi, który tak właśnie przez ponad ćwierć wieku tu pracował. Pracował rozumem, ale przede wszystkim sercem, które okazywał przyrodzie i nam – zwykłym pracownikom – w terenie, w dyrekcji. Pracownikom dla których był nie tylko stanowczym zwierzchnikiem, ale przede wszystkim serdecznym, wyrozumiałym i ciepłym Przyjacielem zawsze żywo zainteresowanym naszymi problemami, sukcesami czy porażkami… - mówił A. Starzycki. Dyrektorowi podziękowano gromkimi brawami. Nie szczędzono życzeń, przemówień i indywidualnych – płynących z serca - podziękowań.

Dyrektor Jerzy Misiak urodził się 24 czerwca 1946 roku w miejscowości Kolonia Podpora (woj. radomskie). W 1965 roku ukończył Technikum Leśne w Kra­siczynie i w tym samym roku pod­jął studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dyplom magistra inżyniera leśnictwa uzys­kał w 1970 roku. Po skończeniu studiów rozpo­czął pracę zawodową w Lasach Państwowych. W latach 1971-76 pracował w Nadleśnictwie Dobieszyn (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu), zajmu­jąc kolejno stanowiska: stażysty, adiunkta, nadleśniczego terenowe­go i zastępcy nadleśniczego.
1 lutego 1976 roku przeszedł do pracy w Kampinoskim Parku Na­rodowym. Początkowo pracował na stanowisku adiunkta, następnie zastępcy dyrektora. W 1988 roku został powołany na stanowisko dy­rektora Kampinoskiego Parku Narodowego. Za pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. w 2011 r. otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

tekst: Magdalena Kamińska
fot. Magdalena Kamińska;Katarzyna Fidler; Michał Starnowski


Relacja  w Kurierze Mazowieckim - min 9:27

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo