Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 


14 września br. w Święto Podwyższenia Krzyża na Cmentarzu – Mauzoleum w Palmirach w Kampinoskim Parku Narodowym odbyły się uroczystości w intencji poległych i pomordowanych w Puszczy Kampinoskiej w trakcie II Wojny Światowej. Zgromadzonych tego dnia gości i delegacje z poszczególnych instytucji powitał gospodarz Kampinoskiego Parku Narodowego dyr. Mirosław Markowski wspólnie z rektorem cmentarza w Palmirach, prałatem ks. Tadeuszem Jaworskim.

Wśród przybyłych byli m.in.: reprezentujący Prezydenta RP minister Andrzej Dera, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Christian Młynarek, doradca Ministra Obrony Narodowej Adam Lubiak, Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński, dyrektor biura Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek, Rektor Wojskowej Akademii Technicznej gen. Przemysław Wachulak, dyrekcja i pracownicy Muzeum w Palmirach, przedstawiciele Żołnierzy Armii Krajowej AK „Kampinos" oraz innych stowarzyszeń wojskowych, kombatanci, przedstawiciele rodzin pomordowanych w czasie II wojny światowej, wójtowie i reprezentanci samorządów gminnych, Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, licznych służb mundurowych, delegaci szkół, instytucji współpracujących z Parkiem, harcerze i młodzież, a także duże grono pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego – obecnych i emerytowanych.


Po powitaniu rozpoczęła się Msza Święta, którą odprawił Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski wspólnie z duchownymi z Kapituły Bielańsko-Kampinoskiej. W wygłoszonej homilii kard. Nycz podkreślił ważność miejsca oraz rangę dorocznego spotkania, które 30 lat temu zapoczątkował Prymas Polski śp. kard. Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. – Spotykamy się dzisiaj w to szczególne Święto Podwyższenia Krzyża, aby pamiętać o Tych, którzy swoje życie oddali za Ojczyznę – podkreślił metropolita warszawski.


Po Mszy świętej odbyły się modlitwy ekumeniczne i międzyreligijne. W dalszej części Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegrała hymn państwowy po którym wygłoszone zostały przemówienia okolicznościowe delacji biorących udział w uroczystości. W imieniu Prezydenta RP list odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. - Polscy nauczyciele, duchowni, lekarze, urzędnicy masowo ginęli, bo sami nie poddawali się germanizacji i sowietyzacji – i podtrzymywali innych rodaków w wierności wolnej Rzeczypospolitej. Zbiorowe mogiły, takie jak w Palmirach, są świadectwem patriotyzmu poległych tutaj bohaterów, lecz także bezradności okupantów, którzy bezskutecznie starali się wymusić na Polakach, by wyrzekli się Ojczyzny. Każdy gest czci dla znanych nam z imienia i nazwiska rodaków, ale często też dla anonimowych bohaterów, spoczywających w tej ziemi, jest godnym upamiętnieniem ofiary, którą złożyli oni na ołtarzu Ojczyzny. O ich dramacie przypominają leśne krzyże – i my, odwiedzający leśne mogiły i pamiętający o poległych za Polskę – napisał prezydent Duda.

Listy do uczestników skierowali również Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Przemówienie wygłosił również wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński. Na zakończenie wystąpień odczytany został Apel Pamięci, po którym Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwę honorową. W ostatniej części uroczystości na Palmirach odbyła się ceremonia składania wieńców na mogiłach pomordowanych. Organizatorami uroczystości byli jak w latach poprzednich: Wojewoda Mazowiecki, Instytut Pamięci Narodowej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu, Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Kampinoski Park Narodowy, powiat warszawski-zachodni, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin i Kapituła Kampinosko-Bielańska.


Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. W Palmirach zostali zamordowani wybitni przedstawiciele życia politycznego, społecznego, kulturalnego i zawodowego, m.in.: działacz ludowy marszałek Sejmu Maciej Rataj, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski oraz profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego Stefan Kopeć i Kazimierz Zakrzewski. Zbrodnie, o których świat nigdy nie miał się dowiedzieć, wyszły na jaw dzięki leśnikom i miejscowej ludności.


fot. M. Szajowski i M. Kamińska/Kampinoski Park NarodowyProjekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo