Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

27 lipca w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego została podpisana umowa nr 1323/2023/Wn05/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach w celu ochrony gatunkowej żubra ex situ”. Koszt realizacji zadania, to 1 301 001 zł, z czego kwota dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 1 170 900 zł.

 

Działania w ramach projektu to prace niezbędne do tego, aby ponownie sprowadzić do Ośrodka żubry, tj. remont: bramy wjazdowej, tarasu widokowego przy zagrodzie pokazowej (służącego m.in. do obserwacji i kontroli stanu zdrowia żubrów w zagrodach: ekspozycyjnej oraz weterynaryjnej), budynku gospodarczo-socjalnego, składu odchodów przy zagrodzie pokazowej, magazynów na karmę, wybiegów hodowlanych (w tym zagród, paśników, stanowisk paszowych), infrastruktury takiej jak oświetlenie drogi wewnętrznej, niecki dezynfekcyjne oraz ogrodzenie. Zakończenie całości prac planujemy na koniec pierwszego kwartału 2025 r. Wtedy będzie można sprowadzić do ośrodka żubry.

Dodatkowo w Ośrodku zostaną wykonane prace przy wsparciu w kwocie 330 000 zł Funduszu Leśnego PGL LP na podstawie umowy nr MZ.0290.1.7.2023 z 26.06.2023 r. W ramach tej dotacji zostaną wyremontowane 3 stanowiska paszowe, stróżówka, wieża widokowa oraz ambona, magazyn siana i stodoła oraz wykonane będą roboty energetyczne. Poza tym część z tych środków zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia „Remont Ośrodka Hodowli Żubrów w Smardzewicach w celu ochrony gatunkowej żubra ex situ”.

Obecnie w ośrodku nie ma żubrów z uwagi na gruźlicę, która sprawiła, że wystąpiła konieczność wyeliminowania całego stada w grudniu 2018 r. Po przeprowadzeniu dezynfekcji ośrodka, wykonaniu badań próbek gleby i otrzymaniu negatywnych wyników, uzyskano zgodę na wprowadzenie nowych osobników. Jednak korzystając z faktu, że ośrodek stoi pusty najpierw przeprowadzone będą w nim niezbędne remonty, a następnie wprowadzone nowe żubry, Pozwoli to nam w pierwszej kolejności uruchomić zagrodę pokazową, a z czasem zagrody hodowlane. Będzie można w końcu otworzyć ośrodek dla zwiedzających, który jest dla nich zamknięty od 6 grudnia 2014 r. Podstawową rolą, jaką pełni ośrodek jest zachowanie gatunku w części hodowlanej, odizolowanej od części pokazowej.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo