Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • Wycieczka w ramach programu

    Wycieczka w ramach programu "PRZYRODA NA HORYZONCIE"

  • Jak zmieniała się Puszcza? - wycieczka

    Jak zmieniała się Puszcza? - wycieczka

  • Zapraszamy na wycieczkę weekendową w ramach projektu „Przyroda na horyzoncie „Hu hu ha, zima wcale nie jest zła – o turystyce zimowej słów kilka”.

    Zapraszamy na wycieczkę weekendową w ramach projektu „Przyroda na horyzoncie „Hu hu ha, zima...

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

KonferencjaKampinoski Park Narodowy skończył 60 lat. Z tej okazji w dniach 4-5 kwietnia miała miejsce uroczysta konferencja uświetniająca to wydarzenie.

 

Pierwszy dzień konferencji miał charakter uroczystej gali i odbywał się w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie. Uroczystość rozpoczął koncert przygotowany przez wychowanki i nauczycieli Szkoły Muzycznej działającej w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Ośrodek położony  w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego w Laskach, prowadzony jest przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą, społeczną, kulturalną i religijną. Podczas koncertu artystki wykonały utwory, między innymi z repertuaru Patrycji Markowskiej, zespołu Abba i Andrea Bocellego.  

Cześć oficjalną gali rozpoczęło wprowadzenie sztandaru Parku i powitanie zaproszonych gości oraz referat wygłoszony przez dyrektora Kampinoskiego PN, Mirosława Markowskiego, na temat 60 lat funkcjonowania parku. Następnie głos zabrał Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. W swoim przemówieniu gratulował wszystkim pracownikom zaangażowania w pracy na rzecz ochrony przyrody. Minister zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Puszczy Kampinoskiej dla Warszawy, jako zielonych płuc stolicy oraz dla całego regionu Mazowsza. Podkreślił unikalność przyrodniczą i krajobrazową Kampinoskiego Parku Narodowego.

Niezwykle uroczystym akcentem uroczystości było wręczenie przez Ministra Środowiska, odznaczeń pracownikom i współpracownikom parku. Odznaczeni otrzymali medale Za Długoletnią Służbę, nadawane przez Prezydenta RP oraz odznaki resortowe - Zasłużony Dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznawane przez Ministra Środowiska. Uhonorowano 51 pracowników KPN oraz osób współpracujących z parkiem. W imieniu odznaczonych głos zabrał Jacek Metrycki, główny specjalista ds. obsługi parku.

Podczas uroczystości głos zabrał Metropolita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz, który w niezwykle ciepłych słowach wypowiedział się na temat konieczności ochrony przyrody. Jego Eminencja przywołał encyklikę Papieża Franciszka „Laudato si”, ogłoszoną 18 czerwca 2015 roku, w Watykanie, a określaną jako zieloną encyklikę, której głównym tematem jest ochrona środowiska naturalnego. Ksiądz kardynał zachęcał wszystkich do lektury dzieła. Wspominał również swoje związki z Puszczą Kampinoską oraz liczne puszczańskie wycieczki w których uczestniczył. Kardynał dziękował wszystkim pracownikom parku, za ogromny wkład w ratowanie i utrzymanie tego dziedzictwa.

Przewodniczący Rady Naukowej KPN prof. Jerzy Solon wygłosił referat na temat wkładu Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego w działalność parku, podsumowując w swoim wystąpieniu 14 kadencji Rady.

Podczas uroczystości głos zabrali również przedstawiciele parków narodowych współpracujących z KPN. Valery Ivkovicz zastępca dyrektora Berezyńskiego Rezerwatu Biosfery na Białorusi kończąc swoje wystąpienie złożył na ręce dyrektora Mirosław Markowskiego statuetkę żubra, symbolizującego siłę i niezłomność. Z kolei wystąpienie Paula Labovitza – dyrektora Parku Narodowego Indiana Dunes w Stanach Zjednoczonych zakończyło się podpisaniem umowy o przedłużeniu współpracy pomiędzy parkami. Michael Weber – Prezydent Regionalnego Parku Naturalnego Wogezy Północne we Francji, piastujący jednocześnie stanowisko Prezydenta Federacji Parków Narodowych Republiki Francuskiej zwrócił się do przedstawicieli władzy publicznej. W swoim przemówieniu poruszył  coraz bardziej palący problem zmian klimatu mówiąc, że nie można wobec niego pozostawać obojętnym. Stwierdził, że młode pokolenie jest coraz bardziej przeciwne biernej postawie – „poczekamy zobaczymy”. Nie kwestionuje wpływu człowieka na zmiany jakie zachodzą w klimacie i oczekuje niezwłocznych działań zmierzających do poprawy stanu rzeczy, jednocześnie angażując się w nie.

W niezwykle ciepłych słowach, we wspólnym przemówieniu, zwrócili się do zebranych występujący w imieniu samorządowców, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jan Żychliński oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Kampinoskich Witold Malarowski. Obydwaj podsumowali 30 lat współpracy Samorządów i KPN. „Mieliśmy dwa wyjścia, iść na konfrontację albo na kompromis i współpracę. Wybraliśmy współpracę i jak się okazało to był bardzo dobry wybór. Chociaż współpraca nieraz była bardzo trudna, to wszystkim się opłaciła…”- powiedział starosta Żychliński.

Z rąk Pani Magdaleny Biernackiej  - zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki oraz Pana Tomasza Krasowskiego, Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa dyrektor Markowski odebrał medal „Zasłużony dla Mazowsza”, którym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik odznaczył Kampinoski Park Narodowy.

Drugi dzień konferencji wypełniła sesja terenowa. W tzw. Małej Arenie, w Parku Rozrywki w Julinku uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów poświęconych zagrożeniom dla przyrody, otoczeniu społecznemu oraz dziedzictwu kulturowemu Kampinoskiego Parku Narodowego. Następnie udali się na wycieczkę odwiedzając między innymi Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny KPN w Granicy, gdzie w Alei Trzeciego Tysiąclecia posadzili dąb nazwany „Jubilatem”, dla upamiętnienia 60 rocznicy utworzenia parku. Goście zwiedzili skansen budownictwa ludowego oraz ścieżkę przyrodniczą Skrajem Puszczy. Odwiedzili też obszar ochrony ścisłej Zamczysko. Ostatnim etapem wycieczki była wieś Górki, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się z realizacją programami wykupów i renaturyzacji siedlisk oraz ochrony mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego.

Konferencja

Konferencja

 

Konferencja

Konferencja

 

Konferencja

Konferencja

 

Konferencja

Konferencja

 

Konferencja

Konferencja

Konferencja

Konferencja

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo