Spis treści

EUROSITE

Eurosite jest stowarzyszeniem z siedzibą w Hertogenbosch (Holandia) zrzeszającym instytucje rządowe i organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody na kontynencie europejskim. Obecnie liczy 62 członków z 21 krajów. Zawiązane zostało w 1989 r. we Francji w odpowiedzi na zapotrzebowanie na wymianę praktycznych i technicznych informacji z zakresu zarządzania cennymi obszarami przyrodniczymi Europy. Inicjatywa zrodziła się w połowie lat 80. pomiędzy jednostkami administrującymi podobnymi pod względem przyrodniczym obszarami w północnej Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii, z czasem objęła też tereny Europy Środkowej i Wschodniej. Odniesiony sukces przyczynił się do uruchomienia w 1987 r. programu partnerskiej współpracy znanego pod nazwą Twinningowy Program Europejskich Obszarów Naturalnych, który łączył wtedy 33 obszary Wspólnoty Europejskiej.
Podstawowym celem Eurosite jest wymiana i propagowanie wiedzy oraz dobrych praktyk gospodarowania i zarządzania siedliskami przyrodniczymi. Działając na poziomie lokalnym i międzynarodowym, stowarzyszenie łączy potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków. Priorytetowym zadaniem jest opracowanie ogólnoeuropejskiej strategii zarządzania obszarami chronionymi.
Kampinoski Park Narodowy członkiem Eurosite został w 1997 r., choć kontakty utrzymywał już wcześniej. W 1994 r. pod auspicjami Eurosite nawiązana została współpraca z holenderskimi parkami narodowymi Meinweg i Groote Peel. Trwająca 12 lat przyniosła każdej stronie dużo korzyści i została wysoko oceniona. Odbyło się w tym czasie wiele spotkań, seminariów i konferencji, na których szczegółowo omawiano zagadnienia związane z ochroną przyrody, dyskutowano o metodach i technikach zarządzania zasobami przyrodniczymi, wymieniano informacje, dzieląc się przy okazji własnymi doświadczeniami i osiągnięciami.
W 2002 r. Kampinoski Park Narodowy był organizatorem i gospodarzem warsztatów szkoleniowych i dorocznego Zjazdu Generalnego Eurosite, co było jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z członkowstwem w tej organizacji. Na pamiątkę pobytu w Puszczy Kampinoskiej uczestnicy Zjazdu zasadzili dąb „Eurosite” w Alei Trzeciego Tysiąclecia w Granicy.
Wymiernym efektem dotychczasowej współpracy jest poszerzenie wiedzy zawodowej pracowników parku dzięki uczestnictwu w wielu międzynarodowych warsztatach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach i wyjazdach terenowych. Ważna jest też możliwość wymiany doświadczeń z europejskimi specjalistami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo