Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Spis treści

Kampinoski szlak rowerowy

Szlak rowerowy został wyznaczony na istniejącej sieci szlaków pieszych, dróg leśnych, polnych oraz wiejskich. Przebieg szlaku jest efektem kompromisu między wymogami ochrony przyrody i możliwościami technicznymi istniejącej infrastruktury z jednej strony, a oczekiwaniami turystów - rowerzystów z drugiej. Starano się wyznaczyć trasę tak, aby jak najbardziej urozmaicić jazdę: odcinki leśne przeplatają się z drogami polnymi i asfaltowymi o małym ruchu samochodowym.

Całość trasy jest przejezdna cały rok, okresowo jednak mogą pojawić się na niektórych odcinkach trudności w postaci kałuży, luźnego piasku bądź śniegu. Dla rasowych cyklistów mogą być one dodatkowa atrakcją.Główny szlak (zielony) biegnie dookoła Puszczy Kampinoskiej, przeważnie na obszarze Parku, w pozostałej części w otulinie, tworząc pętlę o długości 145 km. Kilka szlaków łącznikowych (kolor żółty) pozwala na dojazd rowerem koleją lub samochodem do oddalonego punktu startowego. Dzięki nim można tez skrócić trasę wycieczki.

Szlak główny - zielony

0,0 – Wólka Węglowa (uroczysko Opaleń)
4,5 – Izabelin + (Łącznik Bemowski 7km)
7,5 – Lipków
15,5 – Mariew + (Łącznik Palmirski 13km)
22,0 – Zaborów
31,0 – Leszno
47,5 – Granica (ODM w Granicy)
52,0 – Grabnik + (Łącznik Szymanowski 11,5km)
61,5 – Żelazowa Wola + (Łącznik Sochaczewski 13km)
75,0 – Brochów
81,5 – Tułowice, Kromnów + (Łącznik Kromnowski 9km)
97,5 – Nowiny
98,5 – Piaski Królewskie + (Łącznik Secyminski 5km)
104,0 – Wilków leśniczówka + (Łącznik Wilkowski 8km)
105,0 – Nowy Wilków
110,5 – Leoncin
119,0 – Cybulice Duże
121,0 – Czeczotki + (Łącznik Modliński 10km)
126,0 – Małocice
126,5 – Kaliszki (Łącznik Czosnowski 6km)
133,5 – Palmiry
137,5 – Sadowa + (Łącznik Dziekanowski 4km)
139,0 – Dziekanów Leśny
141,0 – Dąbrowa Zachodnia „Biały Domek”
142,0 – Dąbrowa Leśna (parking) + (Łącznik Młociński 4km)
144,5 – Wólka Węglowa, uroczysko Opaleń (parking)


Szlaki łącznikowe łączące KSR z miejscowościami wokół KPN

Łącznik Bemowski (źółty)

0,0 – Izabelin
3,4 – Janów, Las Bemowski
7,0 – Bemowo, ul.Radiowa


Łącznik Palmirski

0,0 – Palmiry parking
6,2 – Cmentarz Palmiry
8,0 – Pociecha
9,8 – Truskaw (pętla autobusowa)
13,0 – Mariew

Łącznik Szymanowski

0,0 – Grabnik
4,8 – Zawady
9,9 – Paprotnia
11,5 – Szymanów PKP

Łącznik Sochaczewski

0,0 – Żelazowa Wola
6,6 – Kożuszki
9,9 – Sochaczew PKP

Łącznik Kromnowski

0,0 – Famułki Brochowskie
3,3 – Miszory
3,5 – Czapliniec
9,0 – Kromnów

Łącznik Secymiński

0,0 – Piaski Królewskie ,węzeł szlaków
1,2 – Nowiny PKS
2,5 – Secymin
3,5 – Secymin Nowy
5,0 – Secymin, wał Wiślany

Łącznik Wilkowski

0,0 – Górki, węzeł szlaków
1,2 – Górki kościół, Wilkowska droga
8,0 – leśniczówka Wilków

Łącznik Modliński

0,0 – Czeczotki
2,0 – Kazuń Polski
5,9 – Kazuń Nowy
9,7 – Modlin PKP

Łącznik Czosnowski

0,0 – Kaliszki
2,8 – Czosnów
6,0 – Wał Wiślany

Łącznik Dziekanowski

0,0 – Sadowa MZK
2,8 – Dziekanów Nowy
4,0 – Jeź. Dziekanowskie, wał Wiślany

Łącznik Młociński

0,0 – Dąbrowa Leśna, parking
3,5 – Buraków, skraj Parku Młocińskiego
4,5 – Buraków, sezonowa przeprawa promowa przez Wisłę

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo