Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Spis treści

Tygrzyk paskowany
Tygrzyk paskowany
Obecna liczba bezkręgowców znanych z terenu KPN wynosi 3864 gatunków. W stosunku do danych zawartych w monografii KPN i operatu z roku 1995 liczba ta jest większa o ponad 700 taksonów.W ostatnich latach znacznemu rozwinięciu uległa wiedza faunistyczna o mięczakach, pijawkach i niektórych grupach owadów – chrząszczach, motylach, ważkach i błonkówkach. Szacuje się, iż fauna bezkręgowa Kampinoskiego Parku Narodowego, typowa dla niżu europejskiego, jest znacznie liczniejsza od obecnie podawanej. Już można powiedzieć, iż wiele elementów puszczańskiej fauny bezkręgowej wskazuje na unikalny charakter parku, szczególnie wysoki poziom naturalności lasów tego terenu i ich wielowiekowe trwanie. W KPN występują bezkręgowce podlegające ochronie zgodnie z prawem krajowym, Unii Europejskiej (3 gat. ślimaków, 2 gat. ważek, 6 gat. motyli i 3 gat. chrząszczy) oraz figurujące w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.


 

Tabela 1. Wykaz liczby gatunków bezkręgowców poszczególnych rodzin występujących w KPN.

Typ

Gromada

Rząd

Rodzina

Liczba gatunków

Nicienie (Nematoda)      

103

Pierścienice (Annelida) Skąposzczety (Oligochaeta) Haplotaxida Dżdżownice (Lumbricidae)

9

Tubificida Wazonkowce (Enchytraeidae)

16

Pijawki (Hirudinida) Pijawki szczękowe (Arhynchobdellida)  Erpobdellidae 

5

Haemopidae

1

Hirudinidae

1

Pijawki ryjkowe (Rhynchobdellida) Glossiphinidae

6

Mięczaki (Mollusca) Ślimaki (Gastropoda) Prapłucodyszne (Archaeopulmonata) Białkowate (Ellobiidae)

2

Nasadooczne (Basommatophora) Przytulikowate (Ancylidae)

1

Rozdętkowate (Physidae)

2

Błotniarkowate (Lymnaeidae)

6

Zatoczkowate (Planorbidae)

13

Trzonkooczne (Stylommatophora) Błyszczotkowate (Cochlicopidae)

3

Bursztynkowate (Succineidae)

4

Krążałkowate (Endodontidae)

2

Poczwarkówkowate (Vertiginidae)

6

Poczwarówki beczułkowate (Pupilidae)

1

Przeźrotkowate (Vitrinidae)

1

Pomrowcowate (Limacidae)

2

Szklarkowate (Zonitidae)

7

Ślimaczkowate (Vallonidae)

2

Ślimakowate (Helicidae)

8

Ślinikowate (Arionidae)

1

Świdrzykowate (Clausiliidae)

4

Zaroślarkowate (Bradybaenidae)

1

Stożeczkowate (Euconulidae)

2

Architaenioglossa Żyworodkowate (Viviparidae)

2

Zawójkowate (Valvatidae)

4

Neotaenioglossa Zagrzebkowate (Bithyniidae)

2

Małże (Bivalvia) Unionoida Skójkowate (Unionidae)

3

Veneroida Kulkowate (Sphaeriidae)

11

Stawonogi (Arthropoda) Skorupiaki (Crustacea)  Widłonogi (Copepoda)   

24

Liścionogi (Branchiopda)  

3

Równonogi (Isopoda)  

3

Wioślarki (Cladocera)  

40

Pajęczaki (Arachnida) Zaleszczotki (Pseudoscorpionidea)   

5

Kosarze (Opilionidea)  

9

Pająki (Araneida)  

306

Roztocza (Acarina)  

111

Pareczniki (Chilopoda)    

17

Dwuparce (Diplopda)    

8

Owady (Insecta) Skoczogonki (Colembola)   

97

Ważki (Odonata) Świteziankowate (Callopterygidae) 

1

Łątkowate (Coenagrionidae)

11

Pióronogowate (Platycenemididae)

1

Pałątkowate (Lestidae)

7

Żagnicowate (Aeshnidae)

8

Gadziogłówkowate (Gomphidae)

3

Szklarkowate (Corduliidae)

3

Ważkowate (Libellulidae)

13

Jętki (Ephemeridae) Murzyłkowate (Baetidae) 

4

Nibochotkowate (Caenidae)

3

Jętkówkowate (Ephemerellidae)

1

Jętkowate (Ephemeridae)

1

Zmarwlocikowate (Heptagenidae)

2

Szczecielowate (Leptophlebidae)

3

Szczątkówkowate (Siphlonuridae)

1

Pluskwiaki (Hemiptera) Smukleńcowate (Berytidae)

1

Wtykowate (Coreidae)

5

Wioślaki (Corixiidae)

10

Nartniki (Gerridae)

6

Poślizgowate (Hydrometridae)

1

Velidae

1

Zwińcowate (Lygaeidae)

11

Tasznikowate (Miridae)

21

Zażartkowate (Nabidae)

3

Żyrytwy (Naucoridae)

1

Płoszczycowate (Nepidae)

2

Pluskolce (Notonectidae)

2

Tarczówkowate (Pentatomidae)

17

Płaszczyńcowate (Piesmatidae)

1

Żółwinkowate (Scutellaridae)

7

Prześwietlikowate (Tingidae)

7

Korowcowate (Aradidae)

2

Alydidae

1

Rhopalidae

9

Stenocephalidae

2

Kowalowate (Pyrchocoridae)

1

Puklicowate (Acanthosomatidae)

2

Ziemikowate (Cydnidae)

2

Thyreocoriodae

1

Pienikowate (Aphrophoridae)

5

Skoczkowate (Cicadellidae)

24

Mszyce (Aphididae)

5

Zabielicowate (Ortheziidae)

1

Czerwcowate (Margarodidae)

1

Czerwce mączne (Pseudococcidae)

4

Pilśnikowate (Eriococcidae)

1

Misecznikowate (Coccidae)

5

Gwiazdosze (Asterolecaniidae)

2

Tarczniki (Diaspididae)

5

Koliszki (Psyllidae)

2

Cixiidae

1

Szydlakowate (Delpahacidae)

9

Mączliki (Aleyrodidae)

8

Karaczany (Blattodea) Zadomki (Ectobiidae) 

1

Przyszbyszki (Blattidae)

1

Skorki (Dermaptera) Forficulidae 

1

Labiduridae

1

Wojsiłki (Mecoptera) Wojsiłkowate (Panorpidae) 

5

Boreidae

1

Wielkoskrzydłe (Megaloptera) Żylenice (Sialidae) 

1

Siatkoskrzydłe (Neuroptera) Złotookowate (Chrysopidae) 

15

Bielotkowate (Conopterygidae)

8

Życiorkowate (Hamerobiidae)

15

Mrówkolwowate (Myrmeleontidae)

2

Prostoskrzydłe (Orthoptera) Świerszcze (Gryllidae) 

1

Turkucie (Gryllotalpidae)

1

Mrowiszczaki (Myrmecophilidae)

1

Mieczniki (Conocephalidae)

2

Nadrzewki (Meconematidae)

1

Phaneropteridae

3

Pasikoniki (Tettigoniidae)

10

Szarańczaki (Acrididae)

22

Skakuny (Tetrigidae)

5

Wielbłądki (Raphidioptera) Inocelliidae 

1

Wielbłądkowate (Raphididae)

4

Pchły (Siphonaptera) Ceratopsyllidae 

4

Ctenophthalmidae

6

Hystrichopsyllidae

1

Ischnopsyllidae

2

Leptopsyllidae

3

Pulicidae

1

Wciornastki (Thysanoptera) Aelothripidae 

4

Phlaeothripidae

13

Thripidae

37

Chruściki(Trichoptera)  Limnephilidae 

14

Hydropsychidae

1

Leptoceridae

2

Polycentropodidae

1

Phrygaenidae

1

Motyle (Lepidoptera) Pawicowate (Saturniidae) 

1

Zawisakowate (Sphingidae)

9

Pochwikowate (Coleophoridae)

4

Miernikowcowate (Geometriidae)

88

Wycinkowate (Drepanidae)

10

Kibitnikowate (Gracillariidae)

3

Powszelatkowate (Hesperiidae)

8

Pasynkowate (Nepticulidae)

20

Niedźwiedziówkowate (Arctiidae)

22

Nolidae

1

Sówkowate (Noctuidae)

114

Garbatkowate (Notodontidae)

24

Pantheidae

1

Barczatkowate (Lasiocampidae)

8

Brudnicowate (Lymantriidae)

6

Modraszkowate (Lycaenidae)

28

Rusałkowate (Nymphalidae)

36

Paziowate (Papilionidae)

2

Bielinkowate (Pieridae)

10

Omacnicowate (Pyralidae)

6

Zwójkówkowate (Tortricidae)

1

Bucculatricidae

2

Wachlarzykowate (Crambidae)

1

Psychidae

3

Nasierszczycowate (Endromididae)

1

Lyonetiidae

1

Muchówki (Diptera) Leniowate (Bibionidae) 

4

Pryszczarki (Cecidomyidae)

6

Kuczmany (Ceratopogonidae)

2

Ochotkowate (Chironomidae)

2

Komary (Culicidae)

31

Ptychopteridae

1

Sygaczowate (Limoniidae)

46

Ślepaki (Tabanidae)

22

Lwinkowate (Stratiomyidae)

9

Xylomyidae

1

Łowiki (Asilidae)

37

Dziewierkowate (Therevidae)

1

Bujankowate (Bombyliidae)

1

Błyskleniowate (Dolichopodidae)

36

Wujkowate (Empididae)

13

Zadrowate (Phoridae)

1

Pipunculidae

18

Bzygowate (Syrphidae)

63

Wyślepkowate (Conopidae)

16

Nasionnicowate (Tephritidae)

5

Miniarki (Agromyzidae)

23

Phaeomyidae

1

Sciomyzidae

8

Zgniłówkowate (Faniidae)

2

Anthomyidae

1

Dryomyzidae

2

Muchowate (Muscidae)

25

Cuchnowate (Scatophagidae)

1

Plujki (Calliphoridae)

28

Stonoginie (Rhinophoridae)

2

Ścierwice (Sarcophagidae)

48

Rączyce (Tachnidae)

45

Gzy żołądkowe (Gasterophilidae)

1

Mrokawkowate (Nycteribiidae)

2

Wpleszczowate (Hippoboscidae)

1

Błonkówki (Hymenoptera) Męczelkowate (Braconidae) 

24

Gąsienicznikowate (Ichneumonidae)

3

Pszczoły (Apidae)

240

Złotolitki (Chrysididae)

48

Crabronidae

117

Galasówkowate (Cynipidae)

31

Cephidae

1

Eucharitidae

1

Eurytomidae

3

Evaniidae

1

Figitidae

1

Mrówki (Formicidae)

44

Żronkowate (Mutilidae)

3

Nastecznikowate (Pompilidae)

41

Siercinkowate (Pteromalidae)

1

Wysmugowate (Sapygidae)

3

Smukwowate (Scoliidae)

1

Grzebaczowate (Sphecidae)

6

Tiphiidae

4

Raniszkowate (Torymidae)

6

Osy (Vespidae)

43

Chrząszcze (Coleoptera) Biegaczowate (Carabidae)

188

Pływakowate (Dytiscidae)

45

Krętakowate (Gyrinidae)

3

Flisakowate (Haliplidae)

3

Noteridae

1

Kołatkowate (Anobiidae)

5

Kapturnikowate (Bostrichidae)

1

Skórnikowate (Dermestidae)

11

Kózkowate (Cerambycidae)

27

Stonkowate (Chrysomelidae)

111

Megalopodidae

1

Przekraskowate (Cleridae)

1

Melyridae

16

Pawężnikowate (Trogossitidae)

1

Cerylonidae

3

Biedronkowate (Coccinellidae)

48

Cryptophagidae

1

Wygłodkowate (Endomychidae)

2

Zadrzewkowate (Erotylidae)

2

Wymiecinkowate (Latridiidae)

2

Obumierkowate (Monotomidae)

4

Łyszczynkowate (Nitidulidae)

1

Kateretidae

1

Spichlerzowate (Silvanidae)

1

Sphindidae

1

Pędrusiowate (Apionidae)

17

Ryjkowcowate (Curculionidae)

50

Dryophthoridae

1

Erirhinidae

3

Nanophyidae

1

Rhynchitidae

3

Ciidae

1

Śniadkowate (Melandryidae)

9

Schylikowate (Mordellidae)

3

Ścierowate (Mycetophagidae)

4

Zalęszczycowate (Oedemeridae)

7

Ogniczkowate (Pyrochroidae)

1

Zgniotkowate (Cucujidae)

1

Rozmiazgowate (Pythidae)

1

Salpingidae

4

Scraptiidae

6

Czarnuchowate (Tenebrionidae)

30

Tetratomidae

2

Bogatkowate (Buprestidae)

17

Dzierożnicowate (Dryopidae)

3

Omomiłkowate (Cantharidae)

17

Sprężykowate (Elateridae)

45

Goleńczykowate (Eucnemidae)

5

Świetlikowate (Lampyridae)

2

Karmazynkowate (Lycidae)

3

Podrywkowate (Throscidae)

2

Scirtidae

1

Żukowate (Geotrupidae)

1

Poświętnikowate (Scarabaeidae)

16

Jelonkowate (Lucanidae)

1

Modzelatkowate (Trogidae)

1

Gnilikowate (Histeridae)

11

Kałużnicowate (Hydrophilidae)

9

Hydraenidae

2

Grzybinkowate (Leiodidae)

13

Pióroskrzydłe (Ptilidae)

3

Scydmaenidae

1

Omarlicowate (Silphidae)

7

Kusakowate (Staphylinidae)

244

Wachlarzoskrzydłe (Strepsiptera) Halictophagidae

1

Elenchidae

1

 


Tabela 2. Liczba gatunków poszczególnych rzędów owadów występujących w KPN w porównaniu z liczbą gatunków występujących w Polsce (na podstawie Fauna Polski charakterystyka i wykaz gatunków Tom I-III).

Rząd

Liczba gat. w KPN na podstawie bibliografii, stan na dzień 31.12.2010

Liczba gat. w Polsce

% fauny krajowej

Skoczogonki

97

468

20.73

Jętki

15

117

12.82

Ważki

47

73

64.38

Karaczany

2

8

25.00

Prostoskrzydłe

46

82

56.10

Skorki

2

6

33.33

Wciornastki

54

217

24.88

Pluskwiaki

189

2286

8.27

Chrząszcze

1028

6068

16.94

Wachlarzoskrzydłe

2

7

28.57

Wielkoskrzydłe

1

4

25.00

Siatkoskrzydłe

40

86

46.51

Wielbłądki

5

10

50.00

Błonkówki

622

6466

9.62

Wojsiłki

6

10

60.00

Chruściki

19

273

6.96

Motyle

410

3184

12.88

Muchówki

505

6903

7.32

Pchły

17

68

25.00

Suma

3107

26336

11.80

 


Tabela 3. Wykaz bezkręgowców chronionych, figurujących w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt lub wymienianych w Dyrektywie Siedliskowej (92/43/EWG).

Lp. Gatunek Szacowana liczebność populacji Obserwowana i przewidywana tendencja zmian liczebności („+” - wzrost, „-” - spadek, „0” - stabilizacja) Miejsce występowania Kategoria zagrożenia wg. Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt Ściśle chroniony prawem krajowym Chroniony w ramach Dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa)

Pijawki (Hirudinida)

1. Pijawka lekarska (Hirudo medicinalis) Trudna do określenia

0

Zbiorniki wodne, w tym niewielkie, trwałe zbiorniki śródpolne i śródłąkowe

VU

+

-

Ślimaki (Gastropda)
1. Błotniarka otułka (Lymnaea glutinosa) Nieznana, trudna do określenia

-

Osady czwartorzędowe pasa bagien oraz zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

-

+

-

2. Zatoczek łamliwy

(Anisus vorticulus)

Nieznana, trudna do określenia

0

Kanał Łasica i zalewane łąki turzycowe wzdłuż Kanału Olszowieckiego (zlewnia Pożary)

-

+

+

3. Bursztynka piaskowa (Catinella arenari) Nieznana, trudna do określenia

+

Łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

-

+

-

4. Poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana) Nieznana, trudna do określenia

0

OOŚ Sieraków, szuwary i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

CR

+

+

5. Poczwarówka zwężona (Vertigo angustior) Nieznana, trudna do określenia

0

Osady czwartorzędowe pasa bagien oraz zalewane łąki turzycowe na tereniOOŚ Sieraków, szuwary i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary zlewni Pożary

EN

+

+

6. Zawójka rzeczna (Borysthenia naticina) Nieznana, trudno określić

0

Szuwary wzdłuż Kanału Olszowieckiego i zalewane łąki turzycowe na terenie zlewni Pożary

CR

+

-

Pajęczaki (Arachnida)
1. Poskocz krasny (Eressus cinnaberinus) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Suche murawy oraz silnie przerzedzone bory suche z wychodniami piaszczystymi

EN

+

-

2. Strojniś nadobny (Philaeus chrysops) Na terenie KPN obecnie znana jest jedna populacja tego gatunku

0

Suche, piaszczyste, porośnięte murawami stoki wydm

EN

+

-

3. Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) Trudna do określenia

+

Łąki suche i wilgotne, terenu ruderalne oraz w otoczeniu domostw ludzkich

-

+

-

Owady (Insecta)
Ważki (Odonata)
1. Łątka zielona (Coenagrion armatum) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Stwierdzony tylko raz w okolicach Łaz Leśnych, drobne kanały i rowy melioracyjne

CR

+

-

2. Straszka północna (Sympecma paedisca) Prawdopodobnie wymarł

-

Gatunek notowany w latach 50 XX wieku w okolicach Zaborowa,

-

+

-

3. Gadziogłówka żółtonoga (Gomphus flavipes) W KPN obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z Wisły

+

Duże rzeki nizinne o piaszczystym dnie, w strefie ochronnej bardzo pospolita w Wiśle

-

+

-

4. Trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia) W KPN obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z Wisły i Bzury

0

Duże i średnie rzeki nizinne o piaszczystym dnie, w strefie ochronnej pospolita w Wiśle i Bzurze

-

+

+

5. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis) Trudna do określenia

+

Zbiorniki z czystą, przejrzystą wodą, niezarośnięte przez makrofity i roślinność zanurzoną, w tym niewielkie, trwałe zbiorniki śródpolne i śródłąkowe

-

+

+

6. Żagnica zielona (Aeshna viridis) Prawdopodobnie obserwowane są jedynie osobniki zalatujące z otuliny

-

Stwierdzona jedynie w jeziorze na południowym końcu Łąk Kazuńskich, w granicach KPN nie stwierdzona

-

+

-

Motyle (Lepidoptera)
1. Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar) Trudna do określenia, gatunek niezwykle pospolity

+

Wilgotne łąki, brzegi rowów melioracyjnych i małych kanałów, pobrzeża drobnych zbiorników w terenach otwartych, turzycowiska

LC

+

+

2. Czerwończyk fioletek (Lycaena helle) Trudna do określenia, gatunek skrajnie rzadki

-

Wilgotne łąki z rdestem wężownikiem, na terenie KPN nie ma populacji rozrodczej, jedyna znana populacja znajduje się na granicy KPN w okolicy wsi Wólka

VU

+

+

3. Modraszek alkon (Maculinea alkon) Trudna do określenia

0

Wilgotne łąki z goryczką wąskolistną i mrówką Myrmica ruginodis, M. scabronidis, M. rubra

VU

+

-

4. Modraszek arion (Maculinea arion) Trudna do określenia

-

Suche śródleśne łąki, pobrzeża lasów z macierzankami i mrówka Myrmica sabuleti. Na terenie KPN znane jest tylko 1 stanowisko tego gatunku

EN

+

-

5. Modraszek nausitous

(Maculinea nausitous)

Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim i mrówką Myrmica rubra, na terenie KPN nie ma populacji rozrodczej, jedyna znana populacja znajduje się na granicy KPN w okolicy wsi Wólka

LC

+

+

6. Modraszek telejus (Maculinea teleius) Trudna do określenia

+

Wilgotne łąki z krwiściągiem lekarskim i mrówką Myrmica scabrinodis, M. rubra, M. gallieni

LC

+

+

7. Strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Wilgotne łąki, turzycowiska

-

+

-

8. Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) Trudna do określenia, gatunek na skraju wymarcia

-

Wilgotne łąki, w tym ze związku Molinion, wymaga czarcikęsu łąkowego

EN

+

+

9. Paź żeglarz (Iphiclides podalirius) Trudna do określenia

+

Murawy i zarośla, zadrzewienia śródpolne, sady

VU

+

-

10. Szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone) Prawdopodobnie wymarły

-

Gatunek stwierdzany w pierwszej połowie XX wieku

VU

+

+

Błonkówki (Hymenoptera)
1. Porobnica włochatka (Anthophora plumipes) Trudna do określenia

0

Różnorodne środowiska obfitujące w kwiaty

-

+

-

2. Trzmiel wąskopaskowy (Bombus cryptarum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

3. Trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum) Trudna do określenia

0

Zadrzewienia, zakrzaczenia, parki, ogrody

-

+

-

4. Trzmiel drzewny (Bombus hypnorum) Trudna do określenia

0

Lasy, parki, pojedyncze, stare stojące drzewa

-

+

-

5. Trzmiel wrzosowiskowy (Bombus jonellus) Trudna do określenia

0

Lasy, wrzosowiska, torfowiska

-

+

-

6. Trzmiel gajowy (Bombus lucorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

7. Trzmiel kołnierzykowy (Bombus magnus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

8. Trzmiel żółty (Bombus muscorum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

9. Trzmiel rudy (Bombus pascuorum) Trudna do określenia

0

Zarośla, nieużytki, zakrzaczenia, tereny otwarte

-

+

-

10. Trzmiel rdzawoodłowkowy (Bombus pomorum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

11. Trzmiel leśny (Bombus pratorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

12. Trzmiel rudonogi (Bombus ruderarius) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, zarośla

-

+

-

13. Trzmiel ciemnopasy (Bombus ruderatus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, pobrzeża lasów

-

+

-

14. Trzmiel wschodni (Bombus semenoviellus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, murawy kserotermiczne, pobrzeża lasów

-

+

-

15. Trzmiel różnobarwny (Bombus soroeensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

16. Trzmiel paskowany (Bombus subterraneus) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

17. Trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

18. Trzmiel szary (Bombus veteranus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

19. Trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+ częściowo

-

20. Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+ częściowo

-

21. Rozrożka chabrowa (Tetralonia dentata) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte

-

+

-

22. Sawczynka piaskowa (Parnopes grandior) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

CR

-

-

23. Klecanka rdzaworożna (Polistes gallicus) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

CR

-

-

24. Mrówka północna (Formica aquilonia) Trudna do określenia

0

Lasy

VU

+

-

25. Mrówka łąkowa (Formica pratensis) Trudna do określenia

0

Środowiska otwarte, suche

-

+

-

26. Mrówka pniakowa (Formica truncorum) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

27. Mrówka ćmawa (Formica polyctena) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+ częściowo

-

28. Mrówka rudnica (Formica rufa) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+ częściowo

-

Chrząszcze (Coleoptera)
1. Tęcznik mniejszy (Calosoma inquisitor) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

2. Biegacz polny (Carabus arvensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

3. Biegacz wręgaty (Carabus cancellatus) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

4. Biegacz wcięty (Carabus convexus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

5. Biegacz skórzasty (Carabus coriaceus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

6. Biegacz bagienny (Carabus clathratus) Trudna do określenia

0

Lasy - olsy

EN

+

-

7. Biegacz gładki (Carabus glabratus) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

8. Biegacz granulowany (Carabus granulatus) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

9. Biegacz ogrodowy (Carabus hortensis) Trudna do określenia

0

Lasy

-

+

-

10. Biegacz gajowy (Carabus nemoralis) Trudna do określenia

0

Cały park

-

+

-

11. Biegacz szykowny (Carabus nitens) Trudna do określenia

0

Tereny otwarte, suche

-

+

-

12. Biegacz fioletowy (Carabus violaceus) Trudna do określenia

0

Lasy, wilgotne łąki

-

+

-

13. Kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus) Trudna do określenia

-

Wody stojące, na terenie KPN prawdopodobnie nie występuje, stwierdzany w jeziorach nadwiślańskich

-

+

+

14. Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) Trudna do określenia

+

Lasy, pojedyncze stare drzewa

VU

+

+

15. Kruszczyca okazała (Protaetia aeruginosa) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia liściastego

-

+

-

16. Ciołek matowy (Dorcus parallelipiedus) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia liściastego

-

+

-

17. Zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinnus) Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia

-

+

+

18. Velleius dilatatus Trudna do określenia

0

Lasy z dużym udziałem starodrzewia z gniazdami szerszeni

0

+

-

19. Laemostenus terricola Trudna do określenia

-

Piwnice domów z podłożem gliniastym

CR

-

-

20. Lixus cylindrus Trudna do określenia

0

Suche siedliska z goryszem pagórkowym

CR

-

-

Prostoskrzydłe (Orthoptera)
1. Trajkotka czerwona (Psophus stridulus) Nieznana, trudno określić, czy gatunek nie wymarł na terenie KPN

-

Tereny otwarte – skrajnie suche

VU

-

-

Muchówki (Diptera)
1. Antipalus sinuatus Trudna do określenia

0

Tereny otwarte – skrajnie suche

VU

-

-

 

 


Tabela 4. Wykaz gatunków owadów notowanych w Kampinoskim Parku Narodowym, figurujących w Polskiej Czerwonej Liście Zwierząt oraz Europejskiej Czerwonej Liście Chrząszczy Saproksylicznych.

 

Rząd

Rodzina

Gatunek

Polska Czerwona Lista Zwierząt/Red List of Threatened Animals in Poland

Europejska Czerwona Lista Chrząszczy Saproksylicznych/European Red List of Saproxylic Beetles

EX?

CR

EN

VU

NT

LC

DD

Kategoria w Europie

Kategoria w państwach UE

Ephemeroptera

Caenidae

Brachycercus harrisella

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Caenis pseudorivulorum

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Heptagenidae

Heptagenia sulphurea

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Odonata

Coenagrionidae

Coenagrion armatum

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Dermaptera

Labiduridae

Labidura riparia

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Orthoptera

Acrididae

Aiolopus thalassinus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Locusta migratoria

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Oedipoda coerulescens

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Psophus stridulus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Sphingonotus coerulans

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Stetophyma grossus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Gryllidae

Gryllus campestris

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Phaneropteridae

Phaneroptera falcata

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Tetrigidae

Tetrix caperoi jarocki

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Lepidoptera

Arctiidae

Arctia festiva

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Hyphoraia aulica

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Hesperidae

Heteropterus morpheus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Lycaenidae

Glaucopsyche alexis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Lycaena dispar

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Lycaena helle

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Maculinea alcon

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Maculinea arion

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Maculinea nausitous

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Maculinea telejus

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Nepticulidae

Ectoedmia viridissimella

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Stigmella sanguisorbae

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Notodontidae

Spatalia argentina

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nymphalidae

Apatura ilia

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Apatura iris

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Coenonympha tullia

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Euphydryas aurinia

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Hipparchia statilinus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Melitaea diamina

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Melitaea didyma

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nymphalis xanthomelas

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Papilionidae

Iphiclides podalirius

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Papilio machaon

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Pieridae

Colias myrmidone

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Pyralidae

Agriphila aeneociliella

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Diptera

Asilidae

Asilus crabroniformis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Dasypogon diadema

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Holopogon fumipennis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Conopidae

Dalmannia aculeata

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stratiomyidae

Odontomyia hydroleon

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stratiomys chamaeleon

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Stratiomys singularior

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Syrphidae

Brachypalpus chrysites

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chalcosyrphus femoratus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Chrysotoxum lineare

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Eriozona syrphoides

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Eristalis cryptarum

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Rhingia borealis

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Spilomyia diophthalma

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Hymenoptera

Apidae

Andrena alfkenella

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena assimilis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena florea

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena vulvida

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena limata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena nasuta

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena nycthemera

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena pusilla

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena sueriensis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena symphyti

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena synadelpha

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Andrena tarsata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Andrena viridescens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Anthocopa papaveris

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Biastes emarginatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bombus cryptarum

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bombus jonellus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus magnus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bombus pomorum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus ruderatus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus soroeensis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus subterraneus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bombus veteranus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Chelostoma distinctum

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Coelioxys afra

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Coelioxys alata

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Coelioxys polycentris

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Colletes floralis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Colletes impunctatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Colletes inexpectatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Colletes similis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Epeoloides coecutiens

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Eucera interrupta

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Halictus compressus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Halictus simplex

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Hylaeus cornutus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus gredleri

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus pectoralis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus pictipes

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus punctulatissimus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus signatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hylaeus styriacus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Megachile pilidens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Melecta luctuosa

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Nomada distinguenda

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nomada moeschleri

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Nomada obscura

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Nomada zonata

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Proanthidium oblongatum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Psithyrus norvegicus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Seladonia semitheca

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Sphecodes cristatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Sphecodes marginatus

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Sphecodes spinulosus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stelis ornatula

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysididae

Chrysis angustula

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysis bicolor

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysis gracillima

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysis graelsi sybarita

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysis iris

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysis pseudobrevitarsis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Chrysis succincta

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Chrysura radians

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Cleptes nitidulus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Cleptes semicyaneus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hedychridium integrum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Hedychridium purpurascens

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedychridium zelleri

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Hedychrum aureicolle niemelai

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Hedychrum chalybaeum

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Holopyga chrysonota

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Omalus biaccinctus

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Parnopes grandior

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Crabronidae

Ammoplanus handlirschi

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Astata kashmirensis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Bembecinus tridens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Bembix rostrata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Crabro ingricus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Crossocerus congener

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Didineis lunicornis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Dryudella pinguis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Gorytes fallax

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Harpactus elegans

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Harpactus formosus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Harpactus moravicus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Lestica alata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Miscophus ater

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Nysson niger

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Oxybelus argentatus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Passaloecus brevilabris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Passaloecus clypealis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Pephredon austriacus

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Polemistus abnormis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Tachysphex psammobius

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formicidae

Camponotus fallax

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Dolichoderus quadripunctatus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formica aquilonia

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Formica exsecta

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Formica polyctena

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formica pratensis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Formica pressilabris

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Formica rufa

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Formica truncorum

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Myrmica karavaievi

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Ponera coarctata

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Strobylognathus testaceus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Pompilidae

Anoplius ceviventris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Cryptocheilus fabricii

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Evagetes littoralis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Evagetes proximus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Homonotus sanguinolentus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis agilis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis gracilis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis hankoi

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis pusilla

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Priocnemis vulgaris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Sphecidae

Ammophila pubescens

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Vespidae

Allodynerus delphinalis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Euodynerus dantici

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Euodynerus notatus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Polistes gallicus

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Stenodynerus xanthomelas

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Symmorphus connexus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Symmorphus crassicornis

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Symmorphus murarius

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Coleoptera

Bostrychidae

Bostrychus capucinus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Buprestidae

Sphenoptera substriata

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Carabidae

Badister dorsiger

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Blethisa multicpunctata

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Broscus cephalotes

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Carabus clathratus

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Carabus convexus

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Carabus nitens

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Demetrias imperialis

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Harpalus zabroides

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Laemostenus terricola

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Masoreus wetterhallii

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Miscodera arctica

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Omophron limbatum

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Oodes gracilis

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Ooodes helopioides

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Patrobus septentrionis

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Trechus austriacus

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Cerambycidae

Chlorophorus varius

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Glaphyra umbellatarum

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Molorchus minor

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Nathrius brevipennis

 

 

 

 

 

 

 

DD

DD

Obrium cantharinum

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Prionus coriarius

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Saperda perforata

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Cucujidae

Cucujus cinnaberinus

 

 

 

 

 

+

 

NT

NT

Curculionidae

Lixus cylindrus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Elateridae

Ampedus balteatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus cinnabarinus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus elegantulus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus erythrogonus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus nigrinus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus nigroflavus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus pomonae

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus pomorum

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus sanguineus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Ampedus sanguinolentus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Calambus bipustulatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Cardiophorus ruficollis

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Denticollis linearis

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Hypoganus inunctus

 

 

 

 

 

 

+

LC

LC

Melanotus castanipes

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Melanotus villosus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Stenagostus rufus

 

 

 

 

+

 

 

LC

LC

Erotylidae

Dacne bipustulata

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Tritoma bipustulata

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Eucnemidae

Eucnemis capucina

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Hylis foveicollis

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Hylis procerulus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Melasis buprestoides

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Xylophilus testaceus

 

 

 

 

 

 

 

NT

NT

Leiodidae

Platypsyllus castoris

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Lucanidae

Dorcus parallelipiedus

 

 

 

+

 

 

 

LC

LC

Mycetophagidae

Litargus connexus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Mycetophagus multipunctatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Mycetophagus populi

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Mycetophagus quadripustulatus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Pythidae

Pytho depressus

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC

Rhynchitidae

Rhynchites bacchus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Salpingidae

Salpingus aeneus

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Scarabaeidae

Gnorimus variabilis

 

 

 

+

 

 

 

NT

NT

Osmoderma eremita

 

 

 

+

 

 

 

NT

NT

Protaetia aeruginosa

 

 

 

+

 

 

 

NT

NT

Staphylinidae

Reichenbachia juncorum

 

 

 

 

 

 

+

 

 

Stenus flavipalpis

 

 

+

 

 

 

 

 

 

Velleius dilatatus

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Tenebrionidae

Neomida haemorrhoidalis

 

 

 

 

+

 

 

 

 

Trogossitidae

Grynocharis oblonga

 

 

 

 

 

 

 

LC

LC


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

EX?

CR

EN

VU

NT

LC

DD


 


 


 


 

SUMA

3

8

10

67

30

27

65


 


 

OGÓŁEM

210


 

 

EX? – gatunki prawdopodobnie wymarłe

 

CR – gatunki skrajnie zagrożone

 

EN – gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone

 

VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie

 

NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia

 

LC – gatunki na razie nie zagrożone wyginięciem

 

DD – gatunki o nieokreślonym stopniu zagrożenia

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo