• image
  • image
  • image

Spis treści

Tygrzyk paskowany
Tygrzyk paskowany
Obecna liczba bezkręgowców znanych z terenu KPN wynosi 3864 gatunków. W stosunku do danych zawartych w monografii KPN i operatu z roku 1995 liczba ta jest większa o ponad 700 taksonów.W ostatnich latach znacznemu rozwinięciu uległa wiedza faunistyczna o mięczakach, pijawkach i niektórych grupach owadów – chrząszczach, motylach, ważkach i błonkówkach. Szacuje się, iż fauna bezkręgowa Kampinoskiego Parku Narodowego, typowa dla niżu europejskiego, jest znacznie liczniejsza od obecnie podawanej. Już można powiedzieć, iż wiele elementów puszczańskiej fauny bezkręgowej wskazuje na unikalny charakter parku, szczególnie wysoki poziom naturalności lasów tego terenu i ich wielowiekowe trwanie. W KPN występują bezkręgowce podlegające ochronie zgodnie z prawem krajowym, Unii Europejskiej (3 gat. ślimaków, 2 gat. ważek, 6 gat. motyli i 3 gat. chrząszczy) oraz figurujące w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo