• image

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi w roku 2013

Umowa nr 730/OP/D/2013 z dnia 20.12.2013 r. na zadanie „Badanie żubrów w kierunku gruźlicy w Ośrodku Hodowli Żubrów w Smardzewicach w latach 2013-2014” o wartości 54.760,00 zł jest realizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Łodzi., który udziela Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu dotacji w kwocie do 52.548,00 zł

W ramach powyższej  dotacji przeprowadzono badanie serologiczne surowicy 17 żubrów w kierunku gruźlicy testem gammainterferonowym poprzedzone narkozą, wybudzaniem z narkozy oraz pobieraniem krwi do badań laboratoryjnych. http://www.wfosigw.lodz.pl/

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo