• image

poziom_kolor_rpo_flaga_rp_mazowsze_efrr.jpg

Projekt pt. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kompleksu budynków Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy”

  • nr projektu RPMA.05.03.00-14-i355/20
  • okres realizacji: od 30.10.2020 r. do 20.12.2022
  • Całkowita wartość projektu: 928 049,41 zł
  • Koszty kwalifikowane: 729 297,98, w tym UE/EFRR (80%) - 583 438,37zł (netto), środki krajowe (20%) - 145 859,61  zł

 

Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację i adaptację na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

Ośrodek powstał w 1990 r. jako pierwsza tego typu placówka w polskich parkach narodowych na bazie istniejącego tu Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

Na terenie ośrodka znajduje się budynek dawnej leśniczówki oraz szereg budynków gospodarczych, obecnie nieużywanych i niszczejących, które zostaną wykorzystane do celów dydaktycznych. Wszystkie obiekty są przykładem drewnianej architektury leśnej okresu międzywojennego, harmonijnie wkomponowanymi w otoczenie. Całość położona w bardzo atrakcyjnym otoczeniu, jest to m.in. obszar ochrony ścisłej z ponad 150 letnim drzewostanem, co stwarza doskonałe możliwości prowadzenia różnorodnych zajęć terenowych. Społeczne zapotrzebowanie oraz potencjał tego miejsca są ogromne.

Modernizacja muzeum, w tym adaptacja do celów edukacyjnych, obecnie nieużywanych i niszczejących budynków oraz zagospodarowanie otaczającego muzeum terenu mają posłużyć spełnieniu oczekiwań dużej liczby turystów przybywających do Granicy w celach edukacyjno-turystycznych. W budynku obecnego muzeum będą urządzone sale dydaktyczne – sala audiowizualna oraz pracownia wraz z zapleczem technicznym. Istniejące obok zabudowania gospodarcze po adaptacji mają w przyszłości być wykorzystane jako zaplecze sanitarno-techniczne, a zagospodarowanie terenu scali kompleks w jednolitą całość.

Grupę docelową stanowią m.in.: mieszkańcy aglomeracji warszawskiej oraz całego Mazowsza, niepełnosprawni turyści, dla potrzeb których zostanie przystosowany zabytkowy budynek Muzeum ODM, turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający pobliskie muzeum w Żelazowej Woli oraz Muzeum w Palmirach, środowiska artystyczne w tym teatralne i muzyczne działające na terenie parku i powiatu oraz artyści i zespoły artystyczne z całego województwa.

Projekt będzie realizowany zgodnie z Pzp.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo