• image

Projekt pt. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kompleksu budynków Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego
Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy”

  • nr projektu RPMA.05.03.00-14-i355/20
  • okres realizacji: od 30.10.2020 r. do 20.12.2022
  • Całkowita wartość projektu: 928 049,41 zł
  • Koszty kwalifikowane: 729 297,98, w tym UE/EFRR (80%) - 583 438,37zł (netto), środki krajowe (20%) - 145 859,61  zł

 

Zadanie obejmuje kompleksową rewitalizację i adaptację na potrzeby edukacyjno-wystawiennicze zabytkowych obiektów leśnej architektury drewnianej na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy.

Ośrodek powstał w 1990 r. jako pierwsza tego typu placówka w polskich parkach narodowych na bazie istniejącego tu Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

Na terenie ośrodka znajduje się budynek dawnej leśniczówki oraz szereg budynków gospodarczych, obecnie nieużywanych i niszczejących, które zostaną wykorzystane do celów dydaktycznych. Wszystkie obiekty są przykładem drewnianej architektury leśnej okresu międzywojennego, harmonijnie wkomponowanymi w otoczenie. Całość położona w bardzo atrakcyjnym otoczeniu, jest to m.in. obszar ochrony ścisłej z ponad 150 letnim drzewostanem, co stwarza doskonałe możliwości prowadzenia różnorodnych zajęć terenowych. Społeczne zapotrzebowanie oraz potencjał tego miejsca są ogromne.

Modernizacja muzeum, w tym adaptacja do celów edukacyjnych, obecnie nieużywanych i niszczejących budynków oraz zagospodarowanie otaczającego muzeum terenu mają posłużyć spełnieniu oczekiwań dużej liczby turystów przybywających do Granicy w celach edukacyjno-turystycznych. W budynku obecnego muzeum będą urządzone sale dydaktyczne – sala audiowizualna oraz pracownia wraz z zapleczem technicznym. Istniejące obok zabudowania gospodarcze po adaptacji mają w przyszłości być wykorzystane jako zaplecze sanitarno-techniczne, a zagospodarowanie terenu scali kompleks w jednolitą całość.

Grupę docelową stanowią m.in.: mieszkańcy aglomeracji warszawskiej oraz całego Mazowsza, niepełnosprawni turyści, dla potrzeb których zostanie przystosowany zabytkowy budynek Muzeum ODM, turyści krajowi i zagraniczni odwiedzający pobliskie muzeum w Żelazowej Woli oraz Muzeum w Palmirach, środowiska artystyczne w tym teatralne i muzyczne działające na terenie parku i powiatu oraz artyści i zespoły artystyczne z całego województwa.

Projekt będzie realizowany zgodnie z Pzp.

Prace wykończeniowe wewnątrz budynków idą pełną parą. Z każdym dniem wnętrza nabierają coraz większego smaku. W większości pomieszczeń ułożono już podłogi. Trwa montaż elementów drewnianych - lamperii i poręczy oraz oświetlenia. Niektóre elementy oświetlenia to oryginalne, blisko stuletnie lampy. Pozostałe, to wierna rekonstrukcja lamp z okresu międzywojennego. Wszystkie pomieszczenia zostały już pomalowane, z zachowaniem dawnego wykończenia w postaci odcięć. W jednym z pomieszczeń zachowany został tzw. „świadek”. To nic innego jak fragment odsłaniający warstwy historycznego malowania ścian. Niektórym osobom kolor ścian może wydać się zbyt odważny, ale tak właśnie wyglądały one przed wojną. Zgodnie z założeniami projektu wygląd i wystrój wnętrz nawiązywał będzie do lat 20 XX w., kiedy to powstały budynki Nadleśnictwa Kampinos.

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo