• image

b_1200_1000_0_00___images_projekty_logos_iis-pl-ue_nfos.jpg

 

W dniu 06.09.2019 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.01.03.01-00-0118/17-00

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej obiektu – Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego i Centrum Edukacji wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie udzielone w ramach działania 1.3.1 Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki Unii Europejskiej.

Umowa o dofinansowanie została zawarta poprzez Instytucję Pośredniczącą czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Kwota całkowita projektu:   7 583 924.13 PLN
Kwota dofinansowania:       6 101 430.51 PLN

Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2019-2023

W ramach projektu zostaną wykonane następujęce prace:

  1. Wymieniona zostanie stolarka okienna, wykonana z PVC, w ilości 600 m2;
  2. Wymieniona stolarka drzwiowa, wykonana z PVC, w ilości 40.62 m2;
  3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem na powierzchni 3010.7 m2;
  4. Docieplenie przegrody dachu wełną mineralną na powierzchni 1703.2m2;
  5. Instalacja systemu pomp ciepła o mocy 236 kW, typu glikol-woda;
  6. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania na płaszczyznowe sufitowe w systemie grzewczo-chłodzącym z zainstalowaniem automatyki sterującej;
  7. Zamiast niesprawnej wentylacji grawitacyjnej zastosowana zostanie wysokosprawna instalacja wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją;  
  8. Powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 60kW, w sąsiedztwie której będą znajdować się dwa stanowiska do ładownia samochodów elektrycznych;
  9. Wymienione zostaną oprawy oświetleniowe na świecące w technologii LED

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo