Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

logogmina.jpgKPN udało się pozyskać środki na wsparcie prac konserwatorskich przy Kapliczce Lesików z budżetu gminy Kampinos, w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kampinos.

Dnia 14.07.2020 r. Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisali umowę dotacyjną. Gmina zobowiązała się przekazać na realizację zadania kwotę w wysokości 30 000,00 zł!

Kapliczka Leśników będąca przedmiotem dotacji ujęta jest w wykazie zabytków nieruchomych gminnej ewidencji zabytków – „Granica, kaplica, 1918 r.” a także podlega ochronie konserwatorskiej z uwagi na usytuowanie we wsi Granica, wpisanej do rejestru zabytków województwa mazowieckiego decyzją z 24.07.1985 r., pod numerem A-1268.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo