• image

Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez renowację i ochronę zabytkowej Kapliczki Leśników w miejscowości Granica

Operacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wykonanie remontu i modernizacji zabytkowej kapliczki zlokalizowanej na działce nr 123, obręb 0007 we wsi Granica wraz z uporządkowaniem jej najbliższego otoczenia oraz udostępnianie wyremontowanego zabytku w okresie trwałości inwestycji.

Przedmiotem projektu jest 100-letnia murowana kaplica wotywna pw. NMP, zwana zwyczajowo Kapliczką Leśników, znajdująca się na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. Kapliczka wybudowana została w latach dwudziestych XX w. przez kampinoskich leśników jako votum wdzięczności Matce Boskiej za odzyskaną przez Polskę w 1918 r. niepodległość. W efekcie operacji przywrócona zostanie pierwotna wartość użytkową obiektu.

Wysokość dofinansowania: 31 815,00 zł, wartość operacji: 121 396,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo