• image

W ramach projektu „Kampinoskie Wydmy” wykonano pierwsze zakupy.

Zakupiono m.in.: aparat fotograficzny do dokumentowania przebiegu realizacji projektu oraz sprzęt komputerowy, który jest niezbędny do właściwego administrowania działań zaplanowanych do wykonania w projekcie.

b_1200_1000_0_00___images_projekty_wydmy_kw-01.JPG

Zakupiono czujniki mierzące temperaturę, wilgotność i nasłonecznienie, które zostaną wykorzystane na wybranych powierzchniach, gdzie realizowany będzie projekt, podczas prac monitoringowych.

b_1200_1000_0_00___images_projekty_wydmy_kw-02.JPG


Zakup narzędzi będzie służył przy różnych pracach wykonywanych przez pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz będzie wykorzystywany przez wolontariuszy realizujących zadania na powierzchniach projektu „Kampinoskie wydmy”.

b_1200_1000_0_00___images_projekty_wydmy_kw-04.JPG


Zakup 10 rowerów terenowych, którymi będą dysponować służby terenowe. Poruszanie się rowerem po terenie projektu umożliwi dojazd do poszczególnych powierzchni oraz przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

b_1200_1000_0_00___images_projekty_wydmy_kw-03.JPG

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo