• image

Od blisko 10 lat środki UE są podstawowym źródłem wykupu prywatnych nieruchomości w Kampinoskim Parku Narodowym.
Tylko w jednym projekcie POIiŚ „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w KPN” na własność parku przeszło już 59 z 70 ha z zaplanowanych do wykupu nieruchomości.
Sam proces regulowania stosunków własności w KPN trwa, bagatela, od 45 lat!

Czytaj więcej na: https://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/q36V141HqFOx/content/wiecej-parku-w-parku

 

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo