Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Od blisko 10 lat środki UE są podstawowym źródłem wykupu prywatnych nieruchomości w Kampinoskim Parku Narodowym.
Tylko w jednym projekcie POIiŚ „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w KPN” na własność parku przeszło już 59 z 70 ha z zaplanowanych do wykupu nieruchomości.
Sam proces regulowania stosunków własności w KPN trwa, bagatela, od 45 lat!

Czytaj więcej na: https://www.ckps.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/q36V141HqFOx/content/wiecej-parku-w-parku

 

 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo