• image

 

Prezentacja dotyczy półmetka realizacji zadań projektu „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (w 85%) oraz środków dotacji celowej budżetu państwa i środków własnych Kampinoskiego Parku Narodowego (w 15%), nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.04.00-00-0146/16-02.

Materiał został przygotowany na Dni Otwarte Funduszy Europejskich, które będą transmitowane na stronie: https://dniotwarte.eu/ w dniach 25.09.2020 – 27.09.2020 r.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo