• image


 Obszar realizacji działań przedsięwzięcia pn. "Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt
w Kampinoskim Parku Narodowym", obejmuje 15 tys. ha i zlokalizowany jest głównie w środkowej i południowej części parku, w obrębie tzw. pasów bagiennych. Na potrzeby realizacji poszczególnych zadań wstępnie określono zasięg działań ochronnych, tj.:
- wykup obejmuje ok. 70 ha nieruchomości zlokalizowanych w obrębie tzw. pasów bagiennych,
- do koszenia przeznaczono ok. 100 ha łąk - na siedliskach Natura 2000 (we wsiach: Adamówek, Mariew, Wólka, Kiścinne, Sowia Wola, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Górki, Wiejca, Roztoka) oraz po wykupie prywatnych nieruchomości, na których znajdują się gatunki i siedliska chronione w ramach projektu),
- odkrzaczaniem (5 ha) objęte będą stanowiska zalotki większej (Józefów) oraz tereny muraw napiaskowych i utrzymania siedlisk lerki,
- ograniczanie inwazyjnych gatunków roślin zielnych (na 15 ha) - obszar działań pokrywa się z terenami koszonymi, obejmuje "Ławską Górę", a także ekosystemy nieleśne przeznaczone do wykupu,
- ograniczenie inwazji gatunków obcych drzewiastych (10 ha) - przede wszystkim działki wykupione w ramach projektu, a także w rejonie "Mariewskich Łąk" i we wsi Górki,
- wspomaganie naturalnej sukcesji, stref ekotonowych i tworzenie remiz odbywać się będzie głównie na gruntach wykupionych w ramach projektu na powierzchni zredukowanej 10 ha,
- rozbiórki zabudowań - obejmują 10 gospodarstw zlokalizowanych w obrębie tzw. pasów bagiennych i wykupionych ze środków projektu,
- adaptacja piwnic dla nietoperzy (przysposobienie 5 piwnic) w celu ochrony m.in. mopka na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo