Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W dniu 08.10.2021 r. podpisano w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych aneks nr 5 do umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0146/16-00) dla projektu finansowanego ze źródeł unijnych pn. „Ochrona mozaiki siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w Kampinoskim Parku Narodowym”. Zgodnie z zapisami aneksu wartość całkowita przedsięwzięcia zwiększyła się prawie o 2,8 mln złotych i wynosi obecnie 14,24 mln zł. Środki unijne Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (FS-POIiŚ) na lata 2014-2020 (https://www.pois.gov.pl), stanowią 85% wartości przedsięwzięcia (12,10 mln zł). Pozostałe 15% (2,14 mln zł) to środki krajowe (dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych i środki własne Kampinoskiego Parku Narodowego).

Oprócz zwiększenia wartości przedsięwzięcia wydłużono do 31.12.2022 r. (o rok) termin kwalifikowania wydatków w projekcie.

Dzięki dodatkowym funduszom Kampinoski Park Narodowy zamierza wykupić co najmniej 15 ha gruntów, w tym 3 gospodarstwa zabudowane oraz kontynuować działania ochronne na obszarze około 180 ha (głównie działania związane z utrzymaniem ekosystemów nieleśnych w pasach bagiennych KPN oraz usuwanie zielnych i drzewiastych gatunków roślin inwazyjnych).

Dotychczas w ramach przedsięwzięcia wykupiono około 65 ha, w tym 7 gospodarstw zabudowanych, a stan zaawansowania realizacji zadań projektu wynosi przeszło 90%. Warto tutaj dodać, że środki unijne oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią obecnie w parku podstawowe źródło wykupu gruntów prywatnych. Mając na względzie zadeklarowaną ilość dobrowolnych zgłoszeń sprzedaży działek, jest to niestety nadal kropla w morzu potrzeb.

Fot.

  1. Zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem. Czerwiec 2021. Górki, gmina Leoncin.
  2. Pielęgnacja upraw. Październik 2020. Mariew, gmina Stare Babice.
  3. Koszenie. Sierpień 2019. Górki. Leoncin.
  4. Zabezpieczenie upraw agrotkaniną przed rdestowcem. Lipiec 2021. Zamość, gmina Leoncin

Zabezpieczenie sadzonek przed zgryzaniem. Czerwiec 2021. Górki, gmina Leoncin. Pielęgnacja upraw. Październik 2020. Mariew, gmina Stare Babice. Koszenie. Sierpień 2019. Górki. Leoncin. Zabezpieczenie upraw agrotkaniną przed rdestowcem. Lipiec 2021. Zamość, gmina Leoncin

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo