• image

b_100%_auto_16777215_00___images_projekty_logos_fe_pois_barwy_rp_fs.jpg

Dnia 28 października 2016 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Programów Środowiskowych (CKPŚ) w Warszawie, podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0017/16-00, projektu pt.: „Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku Narodowym”. Stosowne podpisy złożyli: pani Magdalena Bukowska – dyrektor CKPŚ i pan Mirosław Markowski – dyrektor KPN. Tym samym przedsięwzięcie to przeszło z fazy planów w fazę realizacji.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo