• image

W roku 2019 r. dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020 (umowa przyznania pomocy nr 00955-6935-UM0711787/18 z dn. 12.09.2018 r.) zrealizowano operację pt. "Poznaj z nami Kampinoski Park Narodowy – kampania informacyjno-promocyjna". W ramach projektu, dniu 1 czerwca b.r. na Polanie Jakubów, w sąsiedztwie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego odbył się „Piknik Bliżej Natury”. Na stoiskach prezentowali swoje wyroby lokalni twórcy i przedsiębiorcy. Zorganizowano wycieczki edukacyjne z pracownikiem parku, występ artystyczny wychowanków przedszkola im. Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej z Zaborowa, warsztaty: wikliniarskie, zasad etyki środowiskowej Leave No Trace przeprowadzony przez Stowarzyszenie Polska Szkoła Surwiwalu, jedynego partner Leave No Trace Centre for Outdoor Ethics w Polsce oraz warsztat udzielania  pierwszej pomocy.

Poza piknikiem w ramach realizacji projektu KPN opracował i wydał polsko-angielskojęzyczny przewodnik po ścieżkach dydaktycznych parku. Dodatkowo we współpracy z wydawnictwem kartograficznym Compass z Krakowa wydano mapę turystyczną Puszczy Kampinoskiej. Przewodniki i mapy dystrybuowane były uczestnikom Pikniku Bliżej Natury.

Cały projekt służył podniesieniu świadomości lokalnej społeczności na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Kampinoskiego Parku Narodowego oraz promocji małych lokalnych przedsiębiorców a także integracji środowisk lokalnych.

Piknil bliżej natury

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo