• image

b_0_200_16777215_00___images_ue_bwp_ppn.jpgPrzedsięwzięciem, które umożliwi utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów pomiędzy pracownikami parków jest utworzony w ramach projektu portal polskich parków narodowych, który ma służyć właśnie do wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących różnych aspektów ochrony przyrody, zwłaszcza w realiach funkcjonowania parków narodowych. Jednym z narzędzi, jakie wykorzystano w portalu jest forum dyskusyjne dla pracowników parków. Dotychczas utworzono 4 bloki tematyczne:

  1. Dyskusja ogólna;
  2. Turystyka i edukacja;
  3. Ochrona przyrody i krajobrazu;
  4. Nauka i monitoring.

Są to początki funkcjonowania forum, dlatego to od naszej inicjatywy będzie zależało, na ile przydatnym narzędziem stanie się ono w przyszłości.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo