Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Mija kolejny kwartał realizacji projektu pt.: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych” realizowanego przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska we współpracy z parkami narodowymi. Oprócz trzech szkoleń dla pracowników naszego parku: w marcu z „martwego drewna”, w maju i czerwcu z Natury 2000, przedstawiciele naszego parku mieli także możliwość uczestniczenia w czterech warsztatach organizowanych dla wszystkich parków oraz w II Ogólnopolskim Sympozjum Parków Narodowych.

Pierwsze warsztaty w tym roku odbyły się w dniach 26-28 maja w Parku Narodowym Ujścia Warty. Tematem warsztatów był monitoring przyrodniczy w parkach narodowych a głównym celem było zapoznanie pracowników parków z zagadnieniami związanymi z wykonywaniem monitoringu, głównie ptaków, a także w ujęciu Natury 2000.

W dniach 9-11 czerwca w Parku Narodowym Borów Tucholskich odbyły się warsztaty pt.: „Budowanie wizerunku parków narodowych poprzez edukację i turystykę”. Ich głównymi celami było zapoznanie uczestników z różnymi sposobami budowania wizerunku (w tym poprzez rozmowę, negocjacje, notatki prasowe itp.), nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz podjęcie próby wypracowania wspólnego wizerunku parków narodowych. Uczestnicy poszukiwali też odpowiedzi na pytania: Czy parki narodowe powinny być intensywnie zagospodarowywane turystycznie? Jak skutecznie, w trosce o ochronę przyrody, prowadzić edukację w parku narodowym?

Kolejne warsztaty odbyły się już dwa tygodnie później, w dniach 23-25 czerwca w Karkonoskim Parku Narodowym. Dotyczyły zarządzania ruchem turystycznym w parkach narodowych i na obszarach Natura 2000. Dyskusję poświęcono m.in. zagadnieniom związanym z problemami wynikającymi z udostępniania obszarów chronionych dla celów turystycznych oraz edukacji ekologicznej i udostępnianiu obszarów chronionych dla osób niepełnosprawnych.

Tytuł czwartych, ostatnich warsztatów organizowanych w ramach projektu, brzmiał: „Organizacja badań naukowych i monitoringu w parkach narodowych - teraźniejszość i perspektywy”. Zorganizowane zostały w dniach 6-8 września w Wigierskim Parku Narodowym. Spotkanie poruszało m.in. problem udostępniania parków w celach naukowych, kontroli prac badawczych obcych jednostek, inicjowania i prowadzenia własnych badań w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz wpływu na nie niekorzystnych czynników naturalnych i antropogenicznych. Czy parki narodowe są odpowiednio przygotowane do tego? Czy obecna struktura parków zapewnia prawidłowy nadzór nad pracami badawczymi na terenie parku? To tylko niektóre pytania, na które starano znaleźć odpowiedź.

W dniach 15-17 września w Białowieży odbyło się II Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych p.t. „Sieć Natura 2000 a polskie parki narodowe”. Podczas sesji referatowych, oprócz wystąpień pracowników poszczególnych parków, swoje referaty mieli także pracownicy MŚ – Wojciech Hurkała, oraz GDOŚ – Andrzej Langowski. W trakcie dyskusji poruszano różne kwestie związane z wdrażaniem sieci Natura 2000 w parkach narodowych. Niestety, było to już ostatnie wspólne spotkanie pracowników parków przewidziane w ramach projektu. Wszyscy jednak jednogłośnie wyrazili potrzebę i chęć dalszego organizowania takich spotkań, gdyż są one wyjątkową okazją do dyskusji na różne tematy zawodowe, dzielenia się swoimi troskami i wymiany doświadczeń z pracy na rzecz ochrony przyrody w parkach narodowych.

Zadania, jakie pozostały nam do zrealizowania na ten rok to: przygotowanie jeszcze jednego szkolenia dla pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego oraz zakup literatury.

Projekt pt.
Budowa wspólnej platformy wymiany informacji
oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

realizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska
(01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877 23 59;
e-mail:zarzą Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) we współpracy z parkami narodowymi.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo