• image

Kampinoski Park Narodowy przystąpił do realizacji programu edukacyjnego „Jestem sąsiadem parku”.
Program współfinansowany jest przez Unie Europejską w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, Priorytet: V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.


Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 22.12.2009 w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Termin realizacji:

1.09.2009 – 30.06.2012

Program skierowany jest do mieszkańców terenu kampinoskiego parku narodowego oraz gmin sąsiadujących z parkiem. Jego celami jest:

    Zwiększenie świadomości mieszkańców parku i jego strefy ochronnej w zakresie korzyści z sąsiedztwa parku oraz wpływu własnych zachowań na zasoby przyrodnicze

    Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkół z terenu i strefy ochronnej parku, poznanie jego walorów parku oraz wpływu własnych zachowań na przyrodę

    Zwiększenie świadomości władz samorządowych gmin z terenu i strefy ochronnej KPN w zakresie korzyści z sąsiedztwa parku oraz wpływu ich decyzji i działań na zasoby przyrodnicze parku

    Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy odwiedzających park w zakresie wpływu ich zachowań na przyrodę

Cele te będą realizowane poprzez cały szereg działań skierowanych do różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej.

    Programy edukacyjne dla miejscowych szkół

    Konkursy wiedzy o Parku

    Konferencje i seminaria

    Spotkania z wybranymi grupami społecznymi

    Udział parku w festynach i innych masowych imprezach

    Wystawy fotograficzne

    Wydawnictwa

Dzięki realizacji programu powiększy się oferta wydawnicza parku. Z tego źródła będą finansowane wydawanie kwartalnika Puszcza Kampinoska, powstał też nowy kwartalnik dla dzieci „łoszak”, zostaną wydane broszury informacyjne dla mieszkańców i foldery dla turystów.

Dotychczas odbyły się m.in. warsztaty dla nauczycieli z puszczańskich szkół, została przygotowana wystawa fotograficzna „50 lat Kampinoskiego Parku Narodowego” oraz wydane 3 numery kwartalnika dla dzieci „Łoszak”.

Więcej informacji o projekcie wkrótce.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo