• image

Dzięki dodatkowym środkom przyznanym na wykupy gruntów prywatnych w Kampinoskim Parku Narodowym w 2014 roku w ramach realizacji zadań projektu pn. „Czynna ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, wykupiono 8,0389 ha gruntów, w tym jedno gospodarstwo zabudowane. Sporządzono 7 aktów notarialnych – umów sprzedaży nieruchomości, w tym 4 umowy sprzedaży lasów prywatnych ze środków funduszu leśnego w ramach umowy nr ZP-23/14 z 3 września 2014 r.

 

Pod koniec 2014 r. podpisano także aneks do umowy nr POIS.05.01-00-00-222/09-04 przedłużający termin zakończenia realizacji zadań projektu i okresu kwalifikowalności wydatków do dn. 30.09.2015 r. Zwiększono także ilość środków na wykupy gruntów i obsługę z tym związaną o dodatkowe 1 880.000 zł (w tym 1 598.000 zł wkładu unijnego) oraz zwiększono limit na wykup gruntów na cele przyrodnicze do poziomu 95,03% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie. Po podpisaniu ww. aneksu wartość projektu wzrosła do 15 571.580,00 zł, w tym dofinasowanie unijne w wysokości 13 234.013,37 zł.

Dotychczas w ramach realizacji zadań projektu KPN wykupił 89 ha gruntów. Wykupiono i rozebrano 10 gospodarstw zabudowanych wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Na ten cel oraz inne działania ochronne wydano ok. 10 mln zł.b_744_990_16777215_00___images_projekty_ochrona_siedlisk_1073.jpg

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo