• image


W grudniu 2013 r. przeprowadzono rozbiórkę 10. gospodarstw zabudowanych, wykupionych ze środków przedsięwzięcia pn. Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów. W ramach prowadzonych prac wywieziono poza teren Parku gruz, plastik, elementy metalowe, szkło, odpady komunalne i inne materiały po rozbiórkach. Ze wszystkich obiektów zdemontowano, wywieziono i zutylizowano pokrycia dachowe zawierające azbest, zasypano studnie i szamba. Pozostawiono jedynie 4 piwnice, jako istniejące i potencjalne siedliska rzadkich gatunków nietoperzy oraz wybrane elementy drewniane – stanowiska rzadkich i chronionych gatunków owadów i porostów.

Likwidacja obiektów budowlanych przyczyni się do przywrócenia gruntów przyrodzie i eliminacji sztucznych barier w przemieszczaniu się gatunków zwierząt. Wykluczy także zagrożenia związane z presją na wtórne zamieszkanie (potencjalna chęć remontu i rozwoju siedlisk mieszkalnych – urbanizacja wtórna).

 

Image

Budynki przed rozbiórką w Grabinie, gmina Leszno (fot. M. Kusztal)

Image

Teren po rozbiórce w Grabinie, gmina Leszno (fot. P. Dzirba)

Image

Budynek mieszkalny w Nowej Dąbrowie, gmina Leoncin, wykupiony w 2011 r. (fot. P. Dzirba)

Image

Plac po rozbiórce w Nowej Dąbrowie, gmina Leoncin (fot. P. Dzirba)

Image

Piwnica i budynek gospodarczy w Wierszach, gmina Czosnów, wykupione w 2013 r. (fot. M. Kusztal)

Image

Piwnica w Wierszach, gmina Leszno, po czynnościach rozbiórkowych (fot. P. Dzirba)

Image

Prace rozbiórkowe gospodarstwa zabudowanego w Aleksandrowie, gmina Czosnów, wykupionego w 2012 r. (fot. P. Dzirba)

Image

Teren po rozbiórce w Aleksandrowie, gmina Czosnów, zachowana piwnica i wybrane elementy drewniane (fot. P. Dzirba)

Image

Budynek mieszkalny gospodarstwa wykupionego w Korfowym, gmina Leszno (fot. P. Dzirba)

Image

Budynek gospodarczy gospodarstwa wykupionego w Korfowym, gmina Leszno (fot. P. Dzirba)

Image

Ruiny drewnianej stodoły w Korfowym, gmina Leszno (fot. P. Dzirba)

Image

Demontaż studni w Korfowym, gmina Leszno (fot. A. Kębłowska)

Image

Przywrócony przyrodzie teren po budynku mieszkalnym w Korfowym, gmina Leszno (fot. P. Dzirba)

Image

Tutaj stały zabudowania gospodarcze w Korfowym, gmina Leszno (fot. P. Dzirba)

Image

Budynek mieszkalny przed rozbiórką – Rybitew, gmina Leoncin (fot. J. Markowska)

Image

Teren po pracach renaturyzacyjnych w Rybitwie, gmina Leoncin ((fot. P. Dzirba)

Image

Obiekty budowlane przed rozbiórką w Famułkach Królewskich, gmina Brochów (fot. D. Wiśniewski)

Image

Pozostawiona piwnica i drewniany płot po pracach rozbiórkowych w Famułkach Królewskich, gmina Brochów (fot. P. Dzirba)

Image

Przygotowane do wywozu i utylizacji elementy pokrycia dachowego z azbestu (fot. S. Kryla)

Image

Pozostawione elementy drewniane po rozbiórce w Miszorach, gmina Brochów (fot. P. Dzirba)

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo