• image


Jednym z zadań projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim Parku Narodowym – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntówbyło przeprowadzenie zabiegów koszenia i odkrzaczania ekosystemów otwartych – ostoi rzadkich gatunków flory i fauny. Prace te zrealizowane zostały na powierzchni ok. 35 ha w miejscach, gdzie beneficjent prowadził wykupy gruntów w ramach projektu. Zabiegi ochrony ekosystemów otwartych obejmują także rozległe kompleksy łąk wilgotnych, zmiennowilgotnych i podmokłych, wśród których znajdują się płaty cennych przyrodniczo siedlisk przyrodniczych Natura 2000 – łąk trzęślicowych. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, koszenia i odkrzaczania prowadzone były w kompleksach (wsiach): Sieraków (gmina Izabelin), Dąbrówka, Sowia Wola i Aleksandrów (gmina Czosnów), Górki Kampinoskie (gmina Leoncin), Famułki Brochowskie (gmina Brochów) oraz w Wiejca (gmina Kampinos).

 

Image
Wyznaczanie powierzchni do koszenia w Famułkach Brochowskich
Image
Łąka przed koszeniem w Dąbrówce
Image
Koszenie w Dąbrówce
Image
Przygotowanie siana do sprasowania w Aleksandrowie
Image
Belowanie siana w Aleksandrowie
Image
Skoszona łąka i uprzątnięta biomasa w Aleksandrowie
Image
Przygotowywanie stogów siana w Dąbrówce
Image
Odkrzaczanie w Sowiej Woli

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo