• image


W roku 2012 Kampinoski Park Narodowy – beneficjent przedsięwzięcia „Ochrona gatunków i siedlisk w Kampinoskim PN – obszarze N2000, poprzez wykup i zagospodarowanie gruntów”, skupił się przede wszystkim na wykupie gruntów i gospodarstw zabudowanych. Od momentu podpisania aneksu na finansowanie projektu (z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych – nr umowy POIS.05.01.00-00-222/09-01 z dn. 20.04.2012 r.) i przyznaniu dotacji na współfinansowanie projektu (Umowa dotacji nr 38/DE/2012 r. z dn. 28.05.2012 r.) wykupiono na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego około 38 ha i 3 siedliska zabudowane. Podpisano 15 aktów notarialnych, wykupiono 30 działek. W roku 2012 wydano w ramach realizacji zadań przedsięwzięcia 4.658.651,57 zł. Prowadzono także, przy udziale pracowników Działu Nauki i Monitoringu Przyrody, ocenę przyrodniczą nabytych gruntów i kwalifikowano działki do zabiegów ochrony czynnej związanej z zachowaniem cennych ekosystemów otwartych w parku. Wykonywano także ocenę ornitologiczną i chiropterologiczną pod kątem występowania ornitofauny zachowania niektórych elementów wykupywanych gospodarstw.

 
Rok 2013 jest planowo ostatnim rokiem trwania projektu. W styczniu i lutym br. miały miejsce prace przy wykonaniu wstępnych kosztorysów rozbiórek. Przygotowywana jest dokumentacja do przetargu na rozbiórkę zakupionych gospodarstw. Dyrektor Parku podpisał umowę zawartą z Ministrem Środowiska na współfinansowanie projektu w 2013 r. (Umowa dotacji nr 35/DE/2013 z 08.01.2013 r.). Trwają także negocjacje z prywatnymi właścicielami gruntów położonych w parku i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do sporządzania stosownych umów kupna-sprzedaży nieruchomości.
Od początku realizacji przedsięwzięcia (tj. od 2011 r.) wykupiono ok. 82 ha gruntów prywatnych, w tym 7 gospodarstw zabudowanych. Do 30 czerwca 2013 r. wydano na cele realizacji zadań projektu ok. 9,4 mln zł (w tym dofinansowanie unijne 8 mln zł). Zrealizowano tym samym 89% zakładanego budżetu.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo