• image

W ramach projektu “Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim PN” rozpoczęto prace związane z utrzymaniem łąk, w tym: odkrzaczanie łąk, wykaszanie łąk, ustawianie stogów siana, ograniczanie gatunków ekspansywnych poprzez ich wykaszanie. Prace wykonywane są ręcznie, przy pomocy ciężkiego sprzętu oraz z wykorzystaniem koni.

 

Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenia łąk w roku 2013
Koszenia łąk w roku 2013
Koszenia łąk w roku 2013
Krwiściąg lekarski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo