Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W ramach projektu “Czynna ochrona rzadkich gatunków bezkręgowców i ptaków siedlisk otwartych w Kampinoskim PN” rozpoczęto prace związane z utrzymaniem łąk, w tym: odkrzaczanie łąk, wykaszanie łąk, ustawianie stogów siana, ograniczanie gatunków ekspansywnych poprzez ich wykaszanie. Prace wykonywane są ręcznie, przy pomocy ciężkiego sprzętu oraz z wykorzystaniem koni.

 

Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenie łąk
Koszenia łąk w roku 2013
Koszenia łąk w roku 2013
Koszenia łąk w roku 2013
Krwiściąg lekarski

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo