• image

Dnia 16 września 2013 r. wybrano w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych polegających na modernizacji małej infrastruktury turystycznej KPN poprzez przebudowę parkingu dla samochodów i autokarów, zagospodarowanie polany wypoczynkowej oraz zagospodarowanie zieleni na terenie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy.

 

   Dnia 4 listopada 2013 ruszyły roboty budowlane związane z zagospodarowaniem parkingu. Prace obejmują m.in. przeprowadzenie robót rozbiórkowych, ziemnych oraz wykonanie konstrukcji parkingu, w tym instalacji i przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Zakończenie tego etapu prac przewiduje się na koniec listopada b.r. Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem polany wypoczynkowej oraz zagospodarowaniem zieleni przewidziane są na rok następny.
 

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo