Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

W dniu 26 kwietnia 2021 roku została podpisana umowy nr EZ.0290.1.1.2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Józefa Kubicę – p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, uzyskano dofinansowanie na działanie „Charakterystyka genetyczna drzewostanów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap IV, kontynuacja w 2021 r.” W ramach umowy realizowane są działania:

- przeprowadzenie reakcji PCR,

- wizualizacja wyniku PCR w procesie elektroforezy,

- genotypowanie sekwencji mikrosatelitarnego DNA,

- określenie parametrów zmienności genetycznej populacji,

- analiza i opracowanie danych.

Wartość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 76 888 zł.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo