• image

W dniu 24 lipca 2019 roku została podpisana umowa nr EZ.0290.1.7.2019 pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych reprezentowanym przez Andrzeja Koniecznego – Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - a Kampinoskim Parkiem Narodowym reprezentowanym przez Mirosława Markowskiego – Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, na finansowanie 38 działań w Kampinoskim Parku Narodowym ze środków związanych z Funduszem Leśnym.

Wysokość dofinansowania przeznaczonego na wykonanie działań wynosi łącznie 4 660 833,00 zł.

 

 

W ramach umowy realizowane będą następujące działania:

L.p.

Nazwa działania

 

Koszt działania

1

Trzebieże II klas wieku

380 000,00

2

Trzebieże III i starszych klas wieku

781 100,00

3

Cięcia odsłaniające

60 800,00

4

Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach młodszych i starszych klas wieku

299 300,00

5

Przygotowanie gleby pod obsiew naturalny sosny

3 597,00

6

Dolesienia luk po opiętku dwuplamkowym i przypłaszczku granatku

3 778,00

7

Podsadzenia hodowlane

11 206,00

8

Poprawki i uzupełnienia

2 305,00

9

Pielęgnowanie upraw leśnych

21 600,00

10

Czyszczenia wczesne

34 650,00

11

Czyszczenia późne

33 912,00

12

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

20 276,00

13

Budowa nowego ogrodzenia i generalny remont zniszczonego ogrodzenia z wykorzystaniem starej siatki

12 347,00

14

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, sprzątanie i wywóz odpadów

113 078,00

15

Zwalczanie obcych gatunków roślin

421 990,00

16

Wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A przy drogach publicznych i szlakach turystycznych

41 917,00

17

Oczyszczanie punktów czerpania wody

1 808,00

18

Utrzymanie dojazdów pożarowych w stanie przejezdności

26 485,00

19

Utrzymywanie systemu łączności radiotelefonicznej

32 841,00

20

Dyżury przeciwpożarowe w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD)

55 332,00

21

Prowadzenie letnich obserwacji przeciwpożarowych na wieżach

330 730,00

22

Dyżury przeciwpożarowe kierowców ciągników

42 210,00

23

Wymiana słupów, tablic informujących i ostrzegawczych ppoż.

16 971,00

24

Ochrona przeciwpożarowa z zastosowaniem metod lotniczych

29 889,00

25

 Gaszenie pożarów z zastosowaniem metod naziemnych

10 119,00

26

Udział w dozorowaniu i w działaniach dogaszających pożary

7 971,00

27

Dezynfekcja OHŻ Smardzewice

221 400,00

28

Zabezpieczenie ogrodzenia zewnętrznego w OHŻ

129 519,00

29

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – utrzymanie polan wypoczynkowych Lipków i Granica

66 204,00

30

Utrzymanie obiektów tworzących infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego lasu – serwis toalet przenośnych na terenie KPN

21 136,00

31

Zagospodarowanie turystyczne lasu – wymiana kładki przez kanał Łasica na żółtym szlaku turystycznym

154 687,00

32

Zagospodarowanie wypoczynkowe, rekreacyjne oraz turystyczne lasu – konserwacja, modernizacja, naprawa, budowa i odbudowa małej infrastruktury turystycznej Kampinoskiego Parku Narodowego

778 618,00

33

Przemiany środowiska po wiatrołomie i ocena mikrosukcesji biot organizmów zasiedlających powalone drzewa – etap II

135 460,00

34

Długoterminowe badania ekosystemów leśnych na 52 stałych powierzchniach - analiza wyników

20 800,00

35

Charakterystyka genetyczna i różnorodność biologiczna starodrzewów z sosną zwyczajną w Kampinoskim Parku Narodowym – etap III

161 660,00

36

Rośliniarki (Hymenoptera: Symphyta) Kampinoskiego Parku Narodowego - Etap IV

56 500,00

37

Rola łosia w kształtowaniu leśnej fauny koprofagów - Etap IV

49 380,00

38

Wybiórczość środowiskowa, zagęszczenie i sukces lęgowy ptaków drapieżnych, bociana czarnego i kruka w Kampinoskim Parku Narodowym - Etap IV

36 750,00

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo