Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

21 września br. dyrektor KPN Mirosław Markowski podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącą kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Kampinoski Park Narodowy – człowiek i natura”. Nr umowy: 1397/2023/Wn/EE-EE/D.
Na ten projekt NFOŚiGW przekaże blisko 335 tysięcy złotych. Kampania ma trwać do końca przyszłego roku.

Czytaj więcej...

W dniu 12.12.2023 r. zawarto umowę w formie dotacji ze środków NFOŚiGW nr: 1756/2023/Wn07/OP-wk/D pn.: "Ochrona mozaiki siedlisk Kampinoskiego Parku Narodowego”. Okres kwalifikowalności wydatków - 2023-2026, całkowita wartość przedsięwzięcia 1 546 460,00 zł, w tym dofinansowanie NFOŚiGW 1 391 814,00 (90% wydatków kwalifikowalnych). W ramach realizacji zadań projektu planujemy wykupić ok. 2 ha gruntów i na powierzchni ok. 160 ha rocznie prowadzić działania ochronne (koszenie, usuwanie zielnych gatunków inwazyjnych i ochronę stref ekotonowych). Ponadto planowane są rozbiórki obiektów budowlanych wraz z usunięciem zanieczyszczeń stałych i pokryć azbestowych oraz adaptacja piwnic jako zimowiska dla nietoperzy.
 

Czytaj więcej...

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo