• image
  • image
  • image

Spis treści

Organizacja ochrony przeciwpożarowej


Ochrona przeciwpożarowa Kampinoskiego Parku Narodowego składa się z wielu elementów wzajemnie się uzupełniających i jest zorganizowana w systemach:
1. monitoring zagrożenia pożarowego,
2. zabezpieczenie terenów,
3.obserwacyjno-alarmowy,
4.techniczno-sprzętowy zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych,
5.organizacji sił na wypadek powstania pożaru,
6.zabezpieczenie obiektów.

Organizacja systemu monitoringu zagrożenia pożarowego obejmuje:
1) ustalenie kategorii zagrożenia pożarowego lasu,
2) monitoring meteorologiczny,
3) codzienne ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Organizacja systemu zabezpieczenia terenów obejmuje:
1) pasy przeciwpożarowe,
2) porządkowanie terenu,
3) przejezdność dojazdów pożarowych,
4) utrzymanie punktów czerpania wody,
5) propaganda i tablice ppoż.,
6) zalecenia hodowlane,
7) oczyszczanie pod liniami energetycznymi.

Organizacja systemu obserwacyjno-alarmowego obejmuje:
1) dyżury przeciwpożarowe,
2) sieć stałej obserwacji naziemnej (wieże obserwacyjne),
3) patrole przeciwpożarowe,
4) punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD),
5) sieć łączności alarmowo-dyspozycyjnej.

Organizacja systemu techniczno-sprzętowego zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych obejmuje:
1) oznakowanie dojazdów pożarowych,
2) sieć radiokomunikacji ruchomej lądowej (radiotelefoniczna: stacje przekaźnikowe, bazowe, samochodowe, noszone),
3) bazy sprzętowe (samochody patrolowo-gaśnicze, bazy sprzętu podręcznego, ciągniki z pługiem do wyorywania pasów ppoż., pilarki spalinowe,
4) punkty czerpania wody,
5) urządzenia i sprzęt meteorologiczny,
6) mapy i odbiorniki GPS.

Systemy są wspomagane poprzez:
- szkolenia (teoretyczne, praktyczne, ćwiczenia terenowe z jednostkami PSP, OSP),
- wymianę i zakup środków i sprzętu z zakresu ppoż.,
- współpracę z jednostkami organizacyjnymi (Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Instytut Badaczy Leśnictwa, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie, Policja, starostwa i gminy puszczańskie),
- działalność propagandową (plakaty, pogadanki w szkołach, artykuły w prasie, udział w nagrywaniu filmów o tematyce ppoż.),
- udział pracowników w seminariach, konferencjach w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego,
- sprawozdawczość, analizy.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo