Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
  • image
  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Spis treści

 System obserwacji naziemnej – wieże obserwacyjne

Kampinoski Park Narodowy posiada siedem wież obserwacyjnych. Wszystkie postawiono na wzniesieniach (wydmach), co umożliwia obserwację terenu całego parku wraz z otuliną. Obserwacje przeprowadza się codziennie od godzin rannych do zmierzchu od połowy marca do połowy października w dniach wystąpienia zagrożenia pożarowego. Promień obserwacji z wieży wynosi 10–15 km.

Monitoring meteorologiczny i prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu
Na terenie parku funkcjonuje pomocniczy punkt prognostyczny w Izabelinie. Ponadto dodatkowo informacje o opadach dobowych na terenie parku uzyskujemy z sześciu posterunków opadowych. Codziennie zbierane są z punktu dane meteorologiczne (temperatura powietrza, wilgotność powietrza, opady, prędkość i kierunek wiatru) przed godz. 9.00 i 13.00.
Dane te przekazywane są drogą radiotelefoniczną do Nadleśnictwa Celestynów, skąd na podstawie wilgotności ściółki i powietrza dla naszej strefy jest ustalany dwa razy dziennie, przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie stopień zagrożenia pożarowego lasu. Przewidywane zagrożenie określane jest według czterostopniowej skali: stopień 0 -–brak zagrożenia, stopień I – zagrożenie małe, stopień II – zagrożenie średnie, stopień III – zagrożenie duże.
Aby zapobiec powstawaniu pożarów, przy III stopniu zagrożenia pożarowego wprowadza się obligatoryjnie zakaz wstępu do lasu, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa od 10%. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (DzU Nr 58, poz. 405, §12). Ponadto zawsze przy II i III stopniu zagrożenia pożarowego lasu zakazane jest korzystanie z wyznaczonych miejsc na ogniska oraz anulowane są zgody na rozpalanie ogniska do momentu ustania zagrożenia pożarowego.
Przeciwpożarowa sieć alarmowa
Niezależnie od dyżurów na wieżach obserwacyjnych pełniony jest stały dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w Dyrekcji Parku. PAD przyjmuje zgłoszenia o zauważonych dymach od obserwatorów, pracowników Służby Parku i osób postronnych o pożarach. PAD posiada bezpośrednią łączność radiową ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi parku (obrębami i obwodami ochronnymi), 3 komendami powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Zadaniem PAD-u jest powiadamianie i koordynacja działań ratowniczych Służb Parku, PSP, Policji.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo