Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Uznanie za pomnik przyrody jest jedną z form ochrony tworów przyrody żywej (np. sędziwych okazałych drzew i krzewów), bądź nieożywionej (np. źródeł, wodospadów, wywierzysk, skałek, jarów, głazów narzutowych, jaskiń) o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej lub wyróżniających się od innych.

W Kampinoskim Parku Narodowym brak jest zarejestrowanych pomników przyrody nieożywionej ale w jego granicach i w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 1105 drzew -pomników przyrody (z tego na gruntach Parku 129 drzew pomnikowych) oraz 29 drzew kandydatów na pomniki przyrody.

 

Zestawienie według gatunków drzew przedstawia poniższa tabela:

Gatunek Drzewa pomnikowe w tym na gruntach Parku Kandydaci
Lipa drobnolistna 854 8 3
Dąb szypułkowy 140 108 23
Jesion wyniosły 38 3 -
Topola czarna 20 - -
Sosna zwyczajna 10 1 -
Topola biała 19 2 -
Wiąz szypułkowy 6 1 -
Modrzew europejski 3 - -
Topola kanadyjska 3 - -
Kasztanowiec zwyczajny 2 - -
Jałowiec pospolity 2 - -
Olsza czarna 1 - -
Buk zwyczajny 1 - -
Grab zwyczajny 1 1 -
Klon zwyczajny 1 4 3
Wierzba krucha 1 - -
Klon jawor 1 - -
Topola osika 2 1 -
RAZEM 1105 129 29

Ponad 80% drzew pomnikowych tworzy pięć alei położonych w sąsiedztwie Parku. Najokazalszą z nich jest „Aleja Chopina": przy drodze z Łaz do Zawad na odcinku 3 km rośnie 759 lip drobnolistnych, 11 jesionów wyniosłych i l dąb szypułkowy o obwodach pni od 100 do 470 cm. Inne aleje pomnikowe to: aleja w Białutach (l 18 jesionów wyniosłych o obwodach 80 do 260 cm), aleja w Lesznie od ul. Błońskiej w kierunku Białut (36 lip drobnolistnych o obwodach i 17 jesionów wyniosłych o obwodach 100 do 280 cm) oraz 2 aleje w Dąbrowie Leśnej: przy ul. Lipowej (45 lip drobnolistnych o obwodach 110 do 220 cm) i przy ul. Partyzantów (29 dębów szypułkowych o obwodach 160 do 280 cm).

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo