• image
  • image
  • image
  • image

Edukacja

b_0_200_16777215_00___images_edu_go_odm.jpg

Utworzony został w 1990 r. jako jedna z pierwszych tego rodzaju placówek w polskich parkach narodowych. Położony 40 km od Warszawy, w pobliżu atrakcyjnych miejscowości turystycznych (Żelazowa Wola, Niepokalanów) jest stałym punktem programu wycieczek szkolnych, a w weekendy miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów indywidualnych. Położenie ośrodka w jednym z najpiękniejszych zakątków parku, z niezwykle różnorodną przyrodą powoduje, że jest on doskonałym miejscem do organizowania różnorodnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników parku lub samodzielnie przez osoby zainteresowane (nauczycieli, przewodników).

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia, nie stanowią jednak uzupełnienia bądź kontynuacji programów nauczania.
Działania edukacyjne Ośrodka  realizowane są w ramach programu PRZYRODA NA HORYZONCIE.

Na terenie ośrodka znajdują się:
- skansen budownictwa puszczańskiego:
   Zagroda Widymajera - wystawa "Przyroda na skraju Puszczy", izba edukacyjna, wystawy czasowe;
   Zagrody Wiejckiej - wystawa historyczna "Ballada Kampinoska", zbiory etnograficzne;
   Zagroda Połcia - Chata Kampinoska prowadzona przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie";
- ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" z wieżą widokową,
- Aleja Trzeciego Tysiąclecia,
- wystawa plenerowa "Polskie parki narodowe"
- trasa questu "Tropem króla łosia",
- ścieżka rekreacyjna,
- polana wypoczynkowa,
- parking.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie prowadzi zajęć tematycznych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym. Grupom przedszkolnym  ODM poleca samodzielne zwiedzanie skansenu i spacer ścieżką przyrodniczą w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna.

Zajęcia kameralne - BEZPŁATNE

„Życie pod strzechą"

Zajęcia kameralne przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych, turystów indywidualnych. Prowadzone w oparciu o zagrody skansenowe. Czas: do 1 godz.
Omawiane zagadnienia:
- życie codzienne dawnego gospodarstwa,
- jak dawniej budowano domy,
- tradycyjny wiejski ogród,
- zwierzęta gospodarskie i dzikie towarzyszące człowiekowi.

Zajęcia tematyczne

Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Odbywają się w formie spaceru po lesie w sąsiedztwie ODM, podczas którego wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.

Tematy zajęć

"Kampinoski Park Narodowy"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkól podstawowych i szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła, czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

"Las  naszym bogactwem"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ochrona lasów,
- ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

"Spacer tropiciela"
Zajęcia terenowe, czas: do 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
Omawiane zagadnienia:
- rozpoznawanie tropów zwierząt,
- poszukiwanie i rozpoznawanie śladów pozostawionych przez zwierzęta,
- zwyczaje i zachowania zwierząt,
- poszukiwanie pór roku i obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Terenowe warsztaty dla młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i osób dorosłych.

Prowadzone w formie 4-5 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają bezpośredni kontakt z naturą, stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Poziom merytoryczny zajęć jest dostosowany do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Uczestnicy podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. W przypadku wycieczki historycznej zajęcia obejmuję przejście trasą z komentarzem prowadzącego. Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych  i pory roku, prowiant i napoje, środki odstraszające owady. Wymagania kondycyjne - średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

"Przyroda Puszczy Kampinoskiej z historią w tle"
Długość trasy: ok 8 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników: max 30 os.
Przebieg trasy:  Granica (parking) - Dąb Powstańców 1863 r. - Bieliny - Granica.
Trasa urozmaicona pod względem krajobrazowym, wiedzie przez piękne bory sosnowe na południowym pasie wydmowym oraz rozległe tereny nieleśne.
Podczas warsztatów omawiane są zagadnienia:
- ochrona przyrody w KPN,
- martwe drewno i jego rola w przyrodzie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej,
- drzewa i krzewy Puszczy Kampinoskiej,
- ślady i tropy zwierząt,
- pamiątki historii na trasie wycieczki.

 "Warsztaty z wodą" -  do Nart
Przebieg trasy: Granica (parking) - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - OOŚ Granica  - droga do Józefowa - Granica.
Długość trasy: ok. 7 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników: max 30 osób.
Na warsztaty dodatkowo należy zabrać: gumowce, ręczniki do rąk.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem Obszaru Ochrony Ścisłej Granica, utworzonego w 1936 r.,  jeszcze przed powstaniem Kampinoskiego Parku Narodowego.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka,
- obieg wody w przyrodzie,
- obserwacje i rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt,
- oles bagienny jako przykład typu lasu bardzo związanego z wodą,
- porównanie wód płynących, bagiennych i w stawach,
- ślady i tropy zwierząt,
- bobry i ich działalność w renaturyzacji ekosystemów,
- przyroda w obliczu antropopresji.

"Puszcza Kampinoska z historią co krok" - wycieczka historyczna
Długość trasy: 17 km (możliwość skrócenia do ok. 7 km przy wykorzystaniu autokaru), czas trwania: 5-6 godzin, liczba uczestników: do 30 osób.
Przebieg trasy: Granica (parking) - ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy" - Narty - Tartaczna Góra - Zamczysko - Sosna Powstańców 1863 r. - Górczyńska Droga - Granica.
Trasa wycieczki wiedzie w sąsiedztwie czterech obszarów ochrony ścisłej ukazując jedne z najciekawszych obszarów zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- historia wsi Granica i przykłady budownictwa w Puszczy Kampinoskiej,
- pozostałości średniowiecznego grodziska z XIII w.
- gospodarcza eksploatacja Puszczy Kampinoskiej na przełomie wieków,
- powstanie styczniowe w 1863-64 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania wojenne we wrześniu 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej,
- działania konspiracyjne żołnierzy AK w Puszczy Kampinoskiej.

Terminy zajęć i warsztatów rezerwować można telefonicznie pod numerem: (22) 725 01 23 lub 508 187 319. Konieczne jest również potwierdzenie rezerwacji z pomocą formularza zgłoszeniowego (plik Word) faxem lub drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny w Granicy nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.

W czasie pobytu w ODM istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu, których organizacją zajmuje się firma zewnętrzna (tel. 509 981 487).

Cennik

 1)  Zajęcia kameralne
grupa do 30 osób / zajęcia do 1 godzin – BEZPŁATNE

 2) Zajęcia tematyczne
grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin – 123 zł (w tym 23% VAT)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

 3) Terenowe zajęcia warsztatowe
grupa do 30 osób / zajęcia ok. 5-6 godzin – 250 zł (w tym 23% VAT)

Z opłat za zajęcia zwolnione są grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Puszczy Kampinoskiej, tj. gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowankowie domów dziecka, podopieczni domów opieki społecznej, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych.

 Turystom indywidualnym, grupom rodzinnym oraz grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie skansenu budownictwa puszczańskiego,
- weekendowe spotkania w Granicy – tematyczne warsztaty w skansenie prowadzone przez pracowników parku oraz zaproszonych gości,
- weekendowe wycieczki edukacyjne prowadzone przez pracowników parku.

Informacje o wydarzeniach weekendowych ukazują się na bieżąco na stronie internetowej parku.

Dodatkowe atrakcje:

- zwiedzanie "Chaty Kampinoskiej" (od 1 maja do końca września w każdą sobotę w godz. 14.00-16.00 i niedzielę w godz. 13.00-16.00, od poniedziałku do piątku po telefonicznym uzgodnieniu, nr tel. 668 422 514). Wstęp bezpłatny.

- warsztatach tematycznych i lekcjach dydaktycznych (m.in. pieczenie chleba, wyrób sztucznych kwiatów, robienie palm kampinoskich) organizowanych przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie" w Chacie Kampinoskiej. Tel. 668 422 514

- warsztatach rękodzielniczych (m.in. lepienie z gliny, frotaż, drugie życie dzianiny) organizowanych przez Stowarzyszenie "Cztery Krajobrazy" w Domu Pracy Twórczej "Granica". Tel. 601 216 501.

Ośrodek udostępniany jest dla zwiedzających w godzinach:
poniedziałek: nieczynne

wtorek - piątek: od 8:00 do 16:00
soboty, niedziele i święta: od 10:00 do 16:00
Ośrodek Edukacyjny jest nieczynny w dni wolne od pracy: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości oraz Święta Bożego Narodzenia.

Kierownik ośrodka - Ludwika Kwiadas-Wierzbicka

Pracownicy dydaktyczny:
- Beata Bąk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Mariusz Morkowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego
Granica, 05-085 Kampinos
tel./fax: (22) 725 01 23, 508 187 319
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Odpoczywaj, poznawaj, chroń...

 Centrum Edukacji w Izabelinie prowadzi działalność edukacyjną z zakresu ekologii skierowaną do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych, na którą składają się zajęcia tematyczne, warsztaty i szkolenia. Zajęcia i warsztaty wspierają nauczanie szkolne takich przedmiotów jak przyroda, biologia, geografia, historia, nie stanowią jednak uzupełnienia bądź kontynuacji programów nauczania. Całość działań edukacyjnych realizowana jest w ramach programu Akademia Kampinoska. Oferta edukacyjna CE kierowana jest przede wszystkim do grup szkolnych i obejmuje kameralno-terenowe zajęcia tematyczne oraz warsztaty terenowe.

 Na terenie Ośrodka i w jego otoczeniu znajdują się:
- ekspozycja stała „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”,
- mapa plastyczna KPN,
- sala wystaw czasowych,
- sala konferencyjna i edukacyjna,
- punkt informacji turystycznej oraz sprzedaży wydawnictw,
- biblioteka z czytelnią,
- baza noclegowa (schronisko młodzieżowe, pokoje gościnne),
- ścieżka dydaktyczna „Puszczańską ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”,
- trasa questu „Wydmowym szlakiem po Kampinoskim Parku Narodowym”,
- polana wypoczynkowa Jakubów (fot. 360°),
- plac zabaw dla dzieci,
- parking.Centrum Edukacji nie prowadzi zajęć terenowych dla grup dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III ze szkół podstawowych. Grupom tym CE poleca samodzielne zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej i spacer po ścieżce przyrodniczej w towarzystwie nauczyciela lub opiekuna zakończony na placu zabaw przy polanie Jakubów.

Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
Przeznaczone dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich. Mają na celu zapoznanie z wybranymi zagadnieniami przyrodniczymi. Są to zajęcia terenowe w lesie w sąsiedztwie CE, podczas których wykonywane są proste obserwacje. Uczestnicy pracują w grupach z kartami pracy, biorą udział w grach i zabawach edukacyjnych. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.

Tematy zajęć kameralno-terenowych

„Kampinoski Park Narodowy” - Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- historia ochrony przyrody Puszczy Kampinoskiej,
- sposoby ochrony przyrody w KPN (ochrona ścisła , czynna, krajobrazowa),
- bioróżnorodność KPN,
- formy ochrony przyrody w Polsce.

„Grzyby Puszczy Kampinoskiej" - Zajęcia prowadzone w okresie jesiennym. Prelekcja z pokazem przeźroczy połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- bogactwo świata grzybów,
- życie grzybów,
- rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka.

"Płazy - spróbuj polubić" - Zajęcia prowadzone w okresie wiosennym. Prelekcja z pokazem przeźroczy połączona z wyjściem w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- rola płazów w przyrodzie,
- biologia płazów,
- rozpoznawanie płazów,
- sposoby ochrony płazów.

 „Las - ekosystem doskonały"- Wyjście w teren, czas: 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- funkcjonowanie lasu jako ekosystemu,
- budowa warstwowa lasu,
- ochrona lasów,
- mieszkańcy lasu, ślady i tropy zwierząt,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów.

„Korytarze ekologiczne - co to takiego” - Prelekcja z pokazem przeźroczy, ok. 2 godz.
Grupa odbiorców: młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- problem fragmentacji siedlisk przyrodniczych,
- czym są korytarze ekologiczne,
- typy korytarzy ekologicznych,
- rola korytarzy ekologicznych w utrzymaniu różnorodności ekologicznej.

"Krajobraz - wartość niedoceniona" - Prelekcja z pokazem przeźroczy, ok 2 godz.
Grupa odbiorców: uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli.
Omawiane zagadnienia:
- czym jest krajobraz?
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- kondycja krajobrazu a jakość życia człowieka.

Terenowe warsztaty dla uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół średnich i dorosłych
Prowadzone w formie 4-5 godzinnych wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku, umożliwiają głęboki, bezpośredni kontakt z naturą. Stwarzają szerokie możliwości zaangażowania emocjonalnego uczestników oraz doświadczeń umysłowych i zmysłowych. Mają na celu przede wszystkim rozbudzenie wrażliwości ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku do przyrody oraz uświadomienie, jak wielką wartością jest dla człowieka przyroda oraz otaczający krajobraz, a ich ochrona jest w dzisiejszych czasach koniecznością. Uczestnicy zajęć podzieleni na 4-5 osobowe zespoły pracują z kartami ćwiczeń. Szczegółowość i zakres tematyczny dostosowywany jest do wieku uczestników.
Osoby biorące udział w warsztatach powinny posiadać odpowiednie obuwie, odzież przeciwdeszczową, czapkę, rękawiczki, prowiant i napoje, środki odstraszające owady.
Wymagania kondycyjne – średnie.

Tematy zajęć warsztatowych

„Kampinoskie krajobrazy” - wokół Sierakowa
Przebieg trasy: Sieraków - Stary Dąb - Na Miny - Spółkowa Góra - Łomiankowska Droga - Sieraków
Długość trasy: 9 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Część trasy wycieczki prowadzi skrajem jednego z najstarszego i zarazem największego w KPN obszaru ochrony ścisłej - Sieraków, ukazując najciekawsze obszary leśne wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej dla zachowania bioróżnorodności,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- przyroda w obliczu antropopresji,
- pozytywne i negatywne skutki ingerencji człowieka w krajobraz,
- elementy składowe krajobrazu i zachodzące między nimi zależności,
- typy krajobrazów: krajobraz pierwotny, naturalny, kulturowy i zdewastowany,
- estetyka i piękno krajobrazu,
- korytarze ekologiczne, ich rola i znaczenie,
- znaczenie terenów otwartych dla zachowania bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych Puszczy Kampinoskiej.

„O kampinoskich lasach”
Trasa 1: Z Truskawia,
Przebieg trasy: Truskaw - Truskawska Droga - Zaborów Leśny - Kręta Droga - Karczmisko - Cyganka - Paśniki - Truskaw.
Długość trasy: 9,5 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Trasa wycieczki wiedzie m. in. przez obszary ochrony ścisłej Zaborów Leśny i Cyganka, ukazując jedne z najciekawszych obszarów leśnych wschodniej części Puszczy Kampinoskiej.
Trasa 2: Z Izabelina,
Przebieg trasy: Izabelin - Góra Ojca - Łużowa Góra - żółty i czerwony szlak - Izabelin
Długość trasy: 8 km, czas trwania: 4-5 godzin, liczba uczestników 25-30 osób.
Trasa wycieczki ukazuje mozaikę środowisk: wydm, bagien, charakterystycznych dla parku borów sosnowych i in.
Podczas warsztatów omawiane są następujące zagadnienia:
- czym jest las? - próba odpowiedzi na pytanie,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew i krzewów rodzimych i obcych,
- typy lasów rosnących na obszarze Puszczy Kampinoskiej,
- działania ochronne prowadzone w lasach (nasadzenia, przebudowa drzewostanów) - ochrona częściowa,
- znaczenie obszarów ochrony ścisłej,
- zagrożenia lasów KPN (pożary, wiatrołomy, susze, gatunki obce, gradacje owadów),
- łańcuch pokarmowy (przybliżenie pojęć: producent, konsument, destruent, piramida pokarmowa),
- piętra roślinności w lesie i ich mieszkańcy,
- rola lasów w gospodarce i życiu człowieka,
- pozaprodukcyjne funkcje lasu.

Terminy zajęć i warsztatów rezerwować można telefonicznie. tel: (22) 722 60 01, 722 60 21 wew. 324, 347
Konieczne jest również potwierdzenie rezerwacji za pomocą formularza zgłoszeniowego (plik pdf należy zapisać w komputerze, następnie otworzyć go za pomocą programu Adobe Acrobat Reader) drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Formularz należy przesłać w ciągu 7 dni od dokonania telefonicznej rezerwacji - jego brak równoznaczny jest z rezygnacją z zajęć.

W razie wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (ciągły opad deszczu, huraganowy wiatr) istnieje możliwość zamiany terminu lub odwołania warsztatów terenowych. Ze względu na specyfikę warsztatów terenowych Centrum Edukacji nie przewiduje organizacji zajęć zastępczych w takim samym wymiarze czasowym.
W czasie pobytu w CE istnieje możliwość zorganizowania ogniska, przejażdżki bryczką lub kuligu.

Terenowe warsztaty dla nauczycieli
Prowadzone w formie wykładów oraz wycieczek w najatrakcyjniejsze przyrodniczo rejony parku. Mają na celu zaprezentowanie sposobów prowadzenia edukacji przyrodniczej w Kampinoskim PN i przygotowanie nauczycieli do samodzielnego prowadzenia lekcji przyrody w terenie.

Zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych realizowane są przez Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Cennik zajęć

1)  Kameralno-terenowe zajęcia tematyczne
grupa do 30 osób / zajęcia do 2 godzin – 123 zł (w tym 23% VAT)
(dla grup powyżej 30 osób obowiązuje wielokrotność stawki podstawowej)

2) Terenowe zajęcia warsztatowe
grupa do 30 osób / zajęcia ok. 4-5 godzin – 250 zł (w tym 23% VAT)

3) Zajęcia edukacyjne dla studentów uczelni wyższych w ramach usług edukacyjnych świadczonych przez Zespół ds. Nauki i Monitoringu Przyrody
ćwiczenia terenowe, objazdowe autokarem - grupa do 50 osób – 200 zł (w tym 23% VAT)
ćwiczenia terenowe, piesze - grupa do 30 osób – 200 zł (w tym 23% VAT)
zajęcia specjalistyczne, kameralne - grupa do 20 osób – 80 zł (w tym 23% VAT) / godz.
zajęcia kameralne prowadzone w języku angielskim - grupa do 20 osób, – 147,60 zł (w tym 23% VAT) / godz.

Z opłat za zajęcia zwolnione są grupy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Puszczy Kampinoskiej, tj. gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Czosnów, Leoncin, Brochów, Kampinos, Leszno, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży specjalnej troski, wychowankowie domów dziecka, podopieczni domów opieki społecznej, pracownicy parków narodowych i krajobrazowych oraz Lasów Państwowych.

Turystom indywidualnym i grupom z własnym przewodnikiem Ośrodek oferuje:
- zwiedzanie ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej” składającej się z dioram prezentujących cztery najbardziej typowe środowiska Puszczy Kampinoskiej (bór mieszany, las bagienny, łąka i wydma) wraz z występującymi tam roślinami i zwierzętami, a także pamiątki historii. Ponadto na wystawie prezentowane są stanowiska poświęcone dwóm najważniejszym ssakom puszczy oraz mapa plastyczna KPN. Całość w nowoczesnej aranżacji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Przewodnik po ekspozycji stałej dostępny w wersji pdf. Ekspozycja przygotowana do samodzielnego zwiedzania jest bezpłatna,
- zwiedzanie wystaw czasowych (fotografia, malarstwo),
- cykliczne, weekendowe wycieczki i warsztaty prowadzone przez pracowników parku.

Ośrodek udostępniany jest dla zwiedzających w godzinach:
poniedziałek – piątek: od 7:30 do 15:30
soboty, niedziele i święta: od 10:00 do 16:00
Obiekt przystosowany do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne (podjazd, winda, toaleta).
Ośrodek Edukacyjny jest nieczynny w dni wolne od pracy: Nowy Rok, Święto Trzech Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, Święto Wniebowzięcia NMP, Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości oraz Święta Bożego Narodzenia.

Kierownik Ośrodka – Małgorzata Wawryszuk

Pracownicy dydaktyczni:
- Katarzyna Fidler: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Dorota Matuszyk: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- Maciej Szajowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum Edukacji
Kampinoskiego Parku Narodowego
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin
tel: (22) 722 60 01, 722 60 21 wew. 324, 347, 301
fax: (22) 722 65 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Edukacyjne gry terenowe dla całej rodziny. Zapraszamy na poszukiwanie skarbu w wyjątkowych miejscach. Życzymy wspaniałej zabawy!


WYDMOWYM SZLAKIEM PO KAMPINOSKIM PARKU NARODOWYM

Quest prowadzi po terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (woj. mazowieckie). Wyprawa rozpoczyna się w Izabelinie, przy ul. Tetmajera 38, za parkingiem na tyłach siedziby Dyrekcji KPN, przy wydmie i tablicach dydaktycznych.

Tematyka:
Kampinoski Park Narodowy charakteryzują dwa mocno różniące się od siebie krajobrazy: tereny bagienne i wydmy (porośnięte w większości lasami). Obszar Parku jest obecnie jednym z najlepiej zachowanych i najcenniejszych kompleksów wydm śródlądowych w Europie. Quest opowiada o tym jak powstały tu wydmy, o florze i faunie oraz o innych ciekawostkach związanych z „piaszczystym podłożem”.
Czas przejścia:
ok. 1,5 godziny
Opiekun questu:
Centrum Edukacji KPN,
ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin,
tel. +48 22 7226001,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


KAMPINOSU DZIEJE
Kampinos to wieś gminna położona w Powiecie Warszawskim Zachodnim,
przy drodze wojewódzkiej nr 580 z Warszawy do Sochaczewa.
Leży w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego.


Tematyka
Spacer trasą questu przybliży Ci ciekawe dzieje Kampinosu, a wędrując po tej urokliwej miejscowości przeniesiesz się w czasie i oczyma wyobraźnie zobaczysz dawne miasteczko. Wyprawa rozpoczyna się na przystanku autobusowym, przy drewnianych wiatach.
Czas przejścia:
ok. 1 godzina
Opiekun questu:
Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, tel. 601 216 501
www.kampinoskieszlaki.pl

 


TROPEM KRÓLA ŁOSIA
Granica to niewielka wieś leżąca na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego w gminie Kampinos (powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie).  To tutaj Park ma swój Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny, a Stowarzyszenie „Cztery Krajobrazy” prowadzi edukacyjną Zagrodę Kampinoską. Do Granicy dojechać można skręcając z drogi wojewódzkiej  nr 580 tuż za Kampinosem (jadąc od strony  Warszawy). Samochód należy zostawić na parkingu KPN. Wyprawa rozpoczyna się na terenie Zagrody Kampinoskiej.

Tematyka
W Puszczy Kampinoskiej żyje wiele zwierząt, które można usłyszeć, poznać ślady ich bytowania, a nawet zobaczyć - gdy szczęście dopisze! Prawdziwym królem tego wielkiego lasu jest łoś. O nim i innych mieszkańcach Puszczy opowiada quest. Zapraszamy na spacer z przygodą, a przewodnikiem będzie sam król Puszczy Kampinoskiej!
UWAGA:
quest polecany jest szczególnie młodym miłośnikom przyrodniczych wędrówek!
Czas przejścia:
ok. 50 minut
Opiekun questu:
Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, tel. 601 216 501
www.kampinoskieszlaki.pl 


SZLAKIEM CZTERECH KRAJOBRAZÓW
Rowerowa trasa questu wiedzie przez gminę Kampinos (powiat warszawski zachodni, woj. mazowieckie). Wyprawa rozpoczyna się w Prusach nad Utratą. Dojechać tu można jadąc z Kampinosu na Paprotnię i Teresin, za Podkampinosem trzeba skręcić w prawo na Zawady. Przed Zawadami jest wieś Prusy i tu, po lewej stronie, nad Utratą znajduje się drewniana wiata - letnia baza Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy. Należy do niej dojść wzdłuż jasnego, drewnianego płotu. Tutaj zaczynamy!

 

Tematyka
Wyprawa rowerowa to prawdziwy „kalejdoskop” typowych mazowieckich krajobrazów. Poznasz ich aż cztery. Będzie sielsko, pachnąco i kolorowo!
Czas przejazdu rowerem: ok. 1 godziny
Opiekun questu: Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, tel. 601 216 501
www.kampinoskieszlaki.pl


 


TAJEMNICE PUSZCZAŃSKIEJ STAJNI

Stajnia „Mandra” znajduje się we wsi Korfowe w gminie Leszno (powiat warszawski zachodni), na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej. Aby tu dotrzeć należy skręcić w Wilkowej Wsi z drogi wojewódzkiej nr 580 (Z Warszawy do Sochaczewa) w kierunku Powązek (na terenie gminy Leszno), a następnie jechać za tablicami kierującymi do stajni „Mandra”. Wyprawa rozpoczyna się przy wejściu na teren posesji, od strony parkingu.

 

Tematyka:
Wędrując trasą questu dowiesz się kilku ciekawostek o życiu koni w stajni „Mandra”. Poznasz malownicze otoczenie przyrodnicze Puszczy Kampinoskiej.
Czas przejścia:
ok. 30 minut
Opiekun questu:
Stajnia „Mandra”, www.stajniamandra.pl, tel. 604 535 261


HISTORIA LESZNA

Leszno to miejscowość gminna położona w powiecie warszawskim zachodnim przy drogach wojewódzkich: nr 580 z Warszawy do Sochaczewa oraz 579
z Radziejowic do Kazunia Polskiego. Wyprawa zaczyna się przy kościele św. Jana Chrzciciela, przy skrzyżowaniu dwóch wymienionych dróg wojewódzkich.

 

Tematyka:
Spacer trasą questu pozwoli Ci poznać najciekawsze zabytki Leszna i dowiedzieć się kilku ciekawostek o tej miejscowości.
Czas przejścia:
ok. 70 minut
Opiekun questu:
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. (22) 725-80-75ŚLADAMI KAMPINOSKICH BOHATERÓW

Zaborów znajduje się w gminie Leszno w powiecie warszawskim-zachodnim, przy drodze wojewódzkiej nr 580 oraz 888. Wyprawa rozpoczyna się przy pomniku na terenie szkoły, przy rondzie. Jeśli jesteś w weekend, musisz zaleźć jedną z otwartych bram.

 

Tematyka:
Wyprawa rowerowa trasą questu przybliży Ci miejsca związane z walkami niepodległościowymi polskich żołnierzy i bohaterstwem tutejszych mieszkańców. W czasie II wojny światowej w samym Zaborowie i okolicach miały miejsce tragiczne wydarzenia związane z okupacją i stacjonowaniem w zaborowskiej szkole oddziału żandarmerii niemieckiej.
Czas przejazdu rowerem:
ok. 45 minut
Opiekun questu:
Biblioteka Publiczna Gminy Leszno, Filia w Zaborowie, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. (22) 725 97 66

 

 Oznakowanie ścieżki dydaktycznejIdąc naprzeciw oczekiwaniom prawie miliona turystów odwiedzających rocznie nasz park wyznaczyliśmy 10 ścieżek dydaktycznych, których różnorodność tematyczna pozwala poznać zakątki Puszczy Kampinoskiej pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym i historycznym.  Przebieg znacznej części ścieżek pokrywa się ze szlakami turystycznymi, większość rozpoczyna się przy parkingach, a część z nich posiada infrastrukturę turystyczną (wiaty, kładki). Wszystkie oznakowane są zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK.

Osiem ścieżek posiada przystanki z tablicami informacyjnymi, a do sześciu wydane zostały przewodniki. Tablice umieszczone na ścieżkach są skarbnicą ciekawych informacji i stanowią nieocenioną pomoc dla indywidualnego turysty, a także dla nauczycieli, którzy chcieliby przeprowadzić lekcję przyrody w bezpośrednim kontakcie uczniów z naturą. Ze względu na charakter naszego parku, przed wyjściem w teren warto sprawdzić na naszej stronie internetowej, czy ścieżka jest dostępna, gdyż w okresach, gdy padają deszcze przejście może być utrudnione.

                         

 

1. Ścieżka „Do Starego Dębu”

Ścieżka wiedzie wzdłuż zielonego szlaku przez największy i niewątpliwie jeden z piękniejszych przyrodniczo obszarów ochrony ścisłej „Sieraków”. Aż trudno uwierzyć, że tak blisko Warszawy zachowały się tu  lasy o naturalnym charakterze- ponad stuletnie olsy, łęgi, na wydmach – bory sosnowe, a także ukwiecone letnią porą podmokłe łąki,  które są ostoją  łosi, bocianów czarnych czy żmij zygzakowatych.

długość:
ok. 3,7 km
czas przejścia: 1 h 15 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
Dziekanów Leśny (parking dla samochodów osobowych)
Możliwość dojazdu z Warszawy do Sierakowa komunikacją ZTM (linia 708)
Ols w OOŚ Sieraków2. Ścieżka „Wokół Opalenia”

Ścieżka wiedzie przez bory sosnowe, podmokłe lasy olchowe z sezonowymi zbiornikami wodnymi, gdzie można obserwować płazy. W pobliżu ścieżki znajduje się jedno z największych wzniesień wydmowych na terenie parku. Podczas wędrówki warto zwrócić uwagę na „Motylowe łąki” zamieszkałe przez rzadkie gatunki motyli dziennych.

długość: ok. 3,7 km
czas przejścia: 1 h 20 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
możliwy dojazd ZTM z Metra Marymont linia 110 przystanek Akcent, z Metra Młociny linia 701i 708 przystanek Wólczyńska
Wólka Węglowa -parking ok. 200 m od ścieżki, polana z ławami i wiatami turystycznymi, plac zabaw
Bór świeży w okolicy Opalenia3. „Puszczańską Ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”


Ścieżka zaczyna się na polanie Jakubów, tuż przy budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Wiedzie nas do Lasek przez bór sosnowy, obok dolinki suchej strugi, wykrotów i wielu mrowisk prezentując bogactwo lasu rosnącego zaledwie 5 km od Warszawy. Ścieżka nie jest zaopatrzona w tablice informacyjne, słupkami oznaczone są miejsca kolejnych przystanków. Przy okazji zapraszamy do odwiedzenia w Centrum Edukacji ekspozycji stałej „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej” oraz wystaw czasowych.
Okolice Leśnego Ogródka Botanicznego


długość: 3,5 km (w obie strony)
czas przejścia: 1 h 15 min
trudność: bardzo łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking przy Dyrekcji KPN, plac zabaw, ławy i wiaty turystyczne
dojazd ZTM linią 708 z Metra Młociny- przystanek Urząd Gminy 


4. Ścieżka „Do Karczmiska”

Początek ścieżki świetnie umiejscowiony. Można tu dojechać z Warszawy autobusem ZTM 708 z Metra Młociny lub przyjechać samochodem i zostawić go na parkingu tuż przy lesie. Na polance znajduje się plac zabaw dla dzieci. Ścieżka bardzo dobrze prezentuje wydmowo – bagienny charakter krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Prowadzi przez łąkę, grąd, łęg, las bagienny oraz bór sosnowy. Doskonała na pierwszą wycieczkę po Puszczy Kampinoskiej.

długość: ok. 2,3 km
czas przejścia: 40 min
trudność: łatwa, ale w okresie deszczowym może być częściowo zalana
istnieje możliwość powrotu innym szlakiem
parking w Truskawiu, plac zabaw
dojazd ZTM linia 708 z Metra Młociny przystanek Truskaw Skibińskiego
Obszar Ochrony Ścisłej "Cyganka"5. Ścieżka „Dolinką Roztoki”

Jedna z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w parku. Biegnie początkowo przez wał wydmowy porośnięty borem sosnowym, a następnie opada ku malowniczym łąkom wsi Łubiec. Dalej prowadzi wzdłuż Kanału Zaborowskiego, w pobliżu którego rośnie ponad 150 – letni drzewostan dębowy. Przy kanale możemy zauważyć ślady żerowania bobrów.

długość: 1,5 km
czas przejścia: 30 min
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking w Roztoce
Łąki w okolicy Roztoki6. Ścieżka „Wokół Bieli”

Ścieżka wiedzie wokół obszaru ochrony ścisłej „Biela”, o niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu. Wspina się na wał wydmowy, jeden z najwyższych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej prowadzi przez bory sosnowe z fragmentem starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej „Wilków”, brzeziny, lasy olchowe i zarośla wierzbowe. W czasie wycieczki możemy zaobserwować zmiany jakie zaszły w przyrodzie w ostatnich dekadach.

długość: ok. 4,4 km
czas przejścia: 1 h 45 min
trudność: średnio trudna, może być błoto, kilka podejść pod górę
ścieżka zatacza pętlę
parking leśny przy schronisku ZHP
OOŚ Biela


7. Ścieżka „Skrajem Puszczy”

Ścieżka biegnie przez bardzo urozmaicony krajobraz, począwszy od Olszowieckiego Błota po piękny las wchodzący w skład obszaru ochrony ścisłej „Granica”. Oprócz niewątpliwych wartości przyrodniczych, znajdziemy tu pamiątki kultury i historii związane z terenem Puszczy Kampinoskiej. Po drodze można obejrzeć skansen budownictwa puszczańskiego, wystawę fotograficzną „Parki narodowe”, a także zwiedzić Muzeum Puszczy Kampinoskiej.

długość: ok. 4 km
czas przejścia: ok. 1 h 30 min
trudność: łatwa
ścieżka stanowi pętlę
parking w Granicy
Olszowieckie Błoto8. Ścieżka „Przez Wilczą Górę”

Ścieżka ma swój początek przy końcowej stacji kolejki wąskotorowej w Wilczych Tułowskich. Początkowo trasa biegnie przez lasy liściaste rosnące na terenach dawnych łąk, a następnie wspina się na wydmę i biegnie borem sosnowym.

długość: ok. 2,5 km
czas przejścia: ok. 1 h
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę
parking w połowie trasy ścieżki

Bór w okolicy Wilczy


9. Ścieżka „Wokół Palmir”

Jest to ścieżka przyrodniczo – historyczna. Na trasie ścieżki bogactwo przyrody przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Trasa kończy się przy cmentarzu w Palmirach, przy którym znajduje się Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry

długość: ok. 1,7 km
czas przejścia: 35 min
trudność: bardzo łatwa
w weekendy podczas sezonu letniego możliwy dojazd ZTM z Metra Młociny linia 800 przystanek Muzeum
parking przy muzeum również dla autokarów
Cmentarz w Palmirach


10. Ścieżka „Do Lipkowskiej Wody”

Ścieżka edukacyjna przybliża zarówno przyrodnicze, jak i historyczne walory Lipkowa – wsi położonej na skraju Puszczy Kampinoskiej w Gminie Stare Babice. Trasa rozpoczyna się przy Kościele św. Rocha. Prowadząc ścieżkami wśród unikatowych lasów grądowych i łęgowych, wiedzie wokół polany rekreacyjnej Lipków. Na trasie wyznaczono 7 przystanków z tablicami, spośród których część poświęcona jest m.in. faunie i florze okolicy oraz strumieniowi Lipkowska Woda, dwie z nich przybliżają dzieje wsi oraz istniejące do dziś zabytki, stanowiące materialne pamiątki po rodzinie Paschalisa Jakubowicza.

długość trasy: 1,4 km
czas przejścia: 30 min
trudność: łatwa
ścieżka zatacza pętlę wokół polany rekreacyjnej Lipków. Do dyspozycji turystów: parking, plac zabaw oraz grille.


b_0_200_16777215_00___images_edu_zabytkowa_brama_ohz_w_smardzewicach.jpgJest to jedna z najstarszych placówek tego typu w Polsce. Zaczątkiem był zwierzyniec, utworzony w 1934 r. z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego, któremu Polonia kanadyjska przekazała w darze cztery bizony: dwuletniego byka YUCON oraz trzyletnie jałówki MUNTIOYA, ALBERTA i ACADIA. Bizony pochodziły ze stada Wainwright w stanie Alberta. Zbudowano dla nich zagrodę o pow. 31,02 ha w starym borze sosnowym z domieszką olsu i bogatym podszytem. Z tego okresu zachowała się do dzisiaj wieża obserwacyjna, z której na swoje bizony spoglądał prezydent Mościcki. Przetrwały też główna brama wjazdowa, stróżówka i mała dzwonnica.W 1935 r. zagrodę podzielono na dwie części. W jednej z nich umieszczono bizony, a do drugiej wpuszczono przywiezione z Białowieży żubro-bizony – 5 samic (STOLCE, MAJA, FAWORYTA, BRZOSKA, BRAMKA). Pierwszy żubr dotarł do ośrodka 22 I 1936 r. Był to przywieziony z Białowieży byk PUCHACZ po rodzicach z linii białowiesko-kaukaskiej.

Groźne chwile przeżywał ośrodek w 1938 r., kiedy stwierdzono wystąpienie na jego terenie epizootii pryszczycy, bardzo zaraźliwej choroby wirusowej. Pierwsze objawy chorobowe u zwierząt zaobserwowano 16 VIII 1938 r. Na szczęście okazało się, że była to łagodna forma wirusa, na którą chorowało okoliczne bydło. Mimo że zachorowały wszystkie zwierzęta przebywające w rezerwacie, a więc 7 bizonów, 12 żubro-bizonów i 2 żubry, to po 8-10 dniach choroby wyzdrowiały.

Wybuch wojny zniweczył dorobek ośrodka. Niemcy zlikwidowali zwierzyniec, a zwierzęta wywieźli do Rzeszy. Po wojnie ośrodek służył przez prawie trzy lata jako „sierociniec" dla zwierzyny płowej. Działalność hodowlaną wznowił w 1949 r. Pierwsze sprowadzone żubry pochodziły ze stad hodowlanych z Pszczyny i Niepołomic. W następnych latach starano się przede wszystkim usunąć z hodowli żubry linii białowiesko-kaukaskiej. Do pewnego stopnia się to udało, obiektowi przywrócono charakter rezerwatu żubrów, ale ciągle służył on jako miejsce przetrzymywania nadliczbowych byków z innych ośrodków.

Nowy etap w historii ośrodka zaczął się w 1971 r. Zainicjowało go przywiezienie dwóch byków z OHZ w Pszczynie i czterech jałówek z Białowieży. W 1973 r. urodziły się pierwsze cielęta żubrów nizinnych (białowieskich), dwa byczki - PORAJ i POPLON. Zostały one zgłoszone do Księgi Rodowodowej żubrów, gdzie po raz pierwszy w rubryce hodowca wpisano Smardzewice. Oznaczało to, że ośrodek zaczął wreszcie spełniać funkcje hodowlane. W 1995 r. hodowla w Smardzewicach została uznana za najlepszą hodowlę zamkniętą żubrów w Polsce.

Nazwa Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach nie od razu była używana. W chwili zakładania mówiło się o nim po prostu zwierzyniec. Później dodano słowo Spała i przez pewien czas ośrodek nosił nazwę Zwierzyniec Spała. Gdy do bizonów dołączyły żubry, zaczęto używać coraz częściej nazwy Rezerwat Żubrów Spała. Była też używana, choć bardzo rzadko, nazwa Zwierzyniec Książ, wywodzona od nazwy wsi położonej w lasach smardzewickich. Po wojnie ośrodek był administrowany przez Zarząd Ochrony Przyrody Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Nosił wówczas nazwę Ośrodek Hodowli Rzadkich Zwierząt. W 1976 r. został przekazany pod zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymał wtedy nazwę Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Z okazji obchodów 60-lecia ośrodka i 20-lecia jego funkcjonowania w strukturach KPN 30 X 1997 r. ośrodkowi nadano imię prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W 2002 r. wydzielona została kwatera pokazowa żubrów dla celów edukacyjnych i turystycznych.Więcej zdjęć ...Obecnie Ośrodek zajmuje pow. 72,4 ha. Leży w strefie ochronnej Spalskiego Parku Krajobrazowego. Liczebność stada hodowlanego utrzymywana jest na poziomie 20 sztuk.

Na terenie Ośrodka i w jego otoczeniu znajdują się następujące obiekty:
- zagroda pokazowa żubrów
- ścieżka dydaktyczna (długość 2,8 km, początek przy parkingu, koniec przy zagrodzie pokazowej)
- parking
- izba edukacyjna w siedzibie Nadleśnictwa Smardzewice

Aktualnie zwiedzanie ośrodka jest niemożliwe. Został on z dniem 06.12.2014 r. zamknięty dla odwiedzających do odwołania.

Kontakt:
kierownik Ośrodka – Katarzyna Mierzwa

Ośrodek Hodowli Żubrów
ul. Tomanka 9, 97-213 Smardzewice
tel./fax: (44) 710 86 20, 508 190 667
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


NIECO HISTORII

Po utworzeniu Kampinoskiego Parku Narodowego w 1959 r. edukacją zajmowali się pracownicy naukowi oraz służby terenowe. Początkiem zinstytucjonalizowanej edukacji było utworzenie w 1964 r. w budynku dawnej kasjerówki nadleśnictwa Kampinos Muzeum Puszczy Kampinoskiej. W 1974 r. wytyczono trzy ścieżki przyrodnicze (pierwsze w Polsce), umożliwiające zwiedzającym samodzielne poznawanie przyrody. W 1990 r. utworzony został Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy k. Kampinosu w skład którego weszło Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Była to obok podobnego ośrodka w Ojcowskim PN pierwsza tego typu placówka edukacyjna w polskich parkach narodowych. Ośrodek od razu zaproponował nowe formy działalności, m.in. programy kierowane do miejscowych szkół oraz zajęcia terenowe i warsztaty bezpośrednio angażujące uczestników w proces poznawczy. W 1992 r. został wydany pierwszy numer kwartalnika Puszcza Kampinoska. Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ofertą edukacyjną, zwłaszcza na zajęcia specjalistyczne, było utworzenie w 1997 r. Centrum Edukacji KPN w Izabelinie, które rok później rozpoczęło swoją działalność. Baza lokalowa pozwoliła na rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowe metody, m.in. szkolenia, warsztaty, konferencje i festiwale o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Obie te jednostki są głównymi ośrodkami parku, na bazie których jest prowadzona działalność edukacyjną KPN.

 

CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja wszystkich w tym zakresie” – zasada nr 9 Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska(1994)

Działalność edukacyjna w KPN podobnie jak w innych jednostkach tego typu mieści się w nurcie edukacji nieformalnej, pozaszkolnej (Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej), obejmuje swoim działaniem różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.

Podstawowymi celami edukacji ekologicznej realizowanej przez Kampinoski Park Narodowym są:

  • kreowanie wartości dziedzictwa przyrodniczego, konieczności jego ochrony oraz właściwych form wykorzystania,
  • zaznajamianie z funkcjami parku narodowego oraz wyjaśnianie prowadzonych na jego terenie działań ochronnych,
  • ułatwienie zwiedzającym kontaktu z przyrodą.

Efektem prowadzonych działań ma być podwyższenie stanu świadomości ekologicznej oraz szacunku do naszego dziedzictwa przyrodniczego. Docenienie wartości rodzimej przyrody jest niezbędnym elementem kształtowania opinii publicznej na temat ochrony przyrody i środowiska. Biorąc pod uwagę położenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz presje, którym jest poddawany, cel ten jest niezwykle ważny. KPN położony jest na terenie 8 gmin, w jego granicach mieszka ponad 3 tys. osób, a w strefie ochronnej ok. 70 tys. których liczba stale rośnie. W najbliższym otoczeniu parku znajduje się 31 szkół oraz kilkadziesiąt szkół wyższych, kilkaset szkół podstawowych i średnich w sąsiadującej z parkiem blisko dwumilionową aglomeracją warszawską, dla których Puszcza Kampinoska stanowi potencjalną bazę edukacyjną.

Park jest miejscem wizyt wielu delegacji o bardzo wysokiej randze, w tym rządowych i międzynarodowych.

 

Edukacja przyrodnicza jest jednym z narządzi ochrony przyrody.

 Posiadając unikatowa przyrodę, wiele bezcennych pamiątek historycznych, uznaną międzynarodową pozycję w ochronie przyrody, KPN jest obszarem wyjątkowym do realizacji edukacji przyrodniczej na wszystkich poziomach w każdej skali, od lokalnej do globalnej.

W skład oferty programowej wchodzą:

- zajęcia tematyczne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych

- zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół,

- zajęcia dla studentów (ćwiczenia z ochrony przyrody i ochrony środowiska) realizowane przez DNiMP

- prelekcje, spotkania poza terenem parku (w szkołach, domach kultury i innych instytucjach)

- warsztaty dla nauczycieli

- sympozja, seminaria i konferencje

- opracowanie pomocy dydaktycznych

- ścieżki dydaktyczne

- organizowanie konkursów o tematyce przyrodniczej, ekologicznej i kulturowej

- wystawy fotograficzne, plastyczne i malarskie połączone ze spotkaniami z autorami

- współpraca ze społecznością lokalną: szkołami, miejscowym domem kultury, samorządami

- współpraca i realizacja projektów z partnerami zagranicznymi

- organizowanie imprez cyklicznych

- udział w imprezach o charakterze ogólnopolskim m.in. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata

 

IMPREZY CYKLICZNE

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przyrodniczej „WIZJE NATURY”

organizowany od 2004 r. przez Związek Polskich Fotografów Przyrody oraz Kampinoski Park Narodowy. W ramach festiwalu ma miejsce Międzynarodowy Konkurs Pokazów Zdjęć „Wizje Natury”, otwarcie wystaw fotograficznych, prezentacje dorobku zaproszonych gości. Impreza otwarta, przypadająca na II połowę listopada.

 

Konkurs wiedzy „Co w puszczy piszczy”

Organizowany corocznie od 1995 r. przez ODM w Granicy wspólnie z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury, połączony z konkursem plastycznym. Konkurs o zasięgu regionalnym, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu parku.

 

Festiwal Nauki

pod patronatem Konfederacji Rektorów Uczelni Warszawskich i prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz prezydenta m.st. Warszawy. Od 1999 r. współorganizowany przez KPN (lekcje festiwalowe, spotkania weekendowe). Impreza otwarta, przypadająca na II połowę września.

  

Dzień otwarty

organizowany od 2009 r. w ramach projektu edukacyjnego „Jestem sąsiadem parku”. Po zakończeniu projektu kontynuowany rokrocznie w pierwszą sobotę września. Impreza o charakterze piknikowym z licznymi atrakcjami dla dzieci i dla osób dorosłych (zwiedzanie ośrodków, spotkania tematyczne, wycieczki terenowe, konkursy i gry edukacyjne).

Podkategorie

  • Wystawy w Centrum Edukacji

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo