Joanna Mendyk
Joanna Mendyk
Joanna Mendyk – z wykształcenia technik–ekonomista, od 2010 roku zajmuje się rozliczaniem projektów przyrodniczych finansowanych m.in. ze środków unijnych. Doświadczenie w tym zakresie zdobywała początkowo w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków pracując przy projektach LIFE, POIiŚ oraz tych finansowanych z funduszy szwajcarskich.

W Kampinoskim Parku Narodowym pracuje od 2014r. Jako starszy asystent była odpowiedzialna za obsługę administracyjno-finansową projektu LIFE pn.: „Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska", którego realizacja zakończyła się w 2019r. Obecnie jest koordynatorem administracyjno-technicznym w projekcie POIiŚ  pn.: „Dla zachowania bioróżnorodności – ochrona siedlisk i gatunków na obszarach wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego". 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo