Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

dr inż. Agnieszka Gutkowska
dr inż. Agnieszka Gutkowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, w zakresie Ochrony i Rekultywacji Środowiska. Stopień doktora uzyskała na tym samym Wydziale w specjalności Kształtowanie Środowiska Obszarów Niezurbanizowanych. W roku 2013 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pracowała w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym, gdzie zajmowała się cennymi przyrodniczo siedliskami biorąc udział początkowo w badaniach, później monitoringach przyrodniczych w wielu programach i projektach. Szczególnie bliskie są jej ekosystemy nieleśne i ich ochrona między innymi w programach rolnośrodowiskowych.

 

Od 2020 roku w Kampinoskim Parku Narodowym zajmuje się badaniem i monitoringiem szaty roślinnej.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo