Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

mgr inż. Anna Siwak
mgr inż. Anna Siwak
Z wykształcenia leśnik. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę w Kampinoskim Parku Narodowym rozpoczęła w 2007 r. W Zespole ds. Nauki i Monitoringu Przyrody pracuje od 2008 r. i zajmuje się badaniami z zakresu ornitologii, nadzoruje i prowadzi monitoring ptaków obszarów leśnych.

Koordynuje zadania związane z funkcjonowaniem obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska".

 

 

Publikacje:

Publikacje naukowe

Siwak A. Olech B. 2011. Ochrona strefowa ptaków w Kampinoskim Parku Narodowym na przykładzie bociana czarnego Ciconia nigra. W: Anderwald D. (red.) Zarzadzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych. Stud. i Mat. CEPL, Rogów, 2 (27): 43-48.

Siwak A. 2011. Program rolnośrodowiskowy – kompromis miedzy ochroną przyrody a rolnictwem. [W]: G. Okołów (red.). Ochrona przyrody a funkcjonowanie społeczności lokalnych w Kampinoskim Parku Narodowym. Izabelin, s.71-78.

Siwak A. 2009. Kształtowanie się awifauny lęgowej na Mokrych Łąkach. [w:]  A. Andrzejewska, A. Lubański (red). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. w druku

Publikacje popularno-naukowe

Siwak A. 2012. Tajemnice świata przyrody Leśni perkusiści – Łoszak 1(11).

Siwak A. 2011. Zimowy przybysz z północy – myszołów włochaty. Łoszak 4 (10).

Siwak A. 2011. Ciekawe miejsce - Mokre Łąki. Łoszak 1 (7): 7-8.

Siwak A. 2010. Jemiołuszka - zimowy gość z północy. Łoszak 4(6) 2010

Siwak A. 2010. Co nocą piszczy w trawie? Łoszak 2(4)

Siwak A. 2010. Wizyta delegacji Kampinoskiego parku Narodowego w Parku Narodowym Smoleńskie Pojezierze. Puszcza Kampinoska (3)67

 

Rozdziały w pracach zbiorowych,

Domańska M., Jakubowski W., Michalska-Hejduk D., Siwak A., Olech B., Danyłow J., Solovey T. 2011. Ochrona czynna obszarów bagiennych. W: Okruszko T. Mioduszewski W., Kucharski L. (red.) Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego, SGGW, Warszawa.

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo