Propagowanie idei ochrony przyrody w dzisiejszym świecie nie może ograniczać się jedynie do najbliższego otoczenia obszaru chronionego. Niezbędnym staje się prowadzenie działalności wydawniczej, dzięki której informacje o Parku mogą dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców. Każdego roku pojawia się kilka nowych pozycji wydawniczych, przygotowanych przez pracowników parku. Najczęściej są to foldery, broszury, ulotki. Każdego roku ukazuje się także kalendarz Kampinoskiego Parku Narodowego oraz wiele artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Także spod pióra pracowników KPN wychodzi rokrocznie szereg artykułów – są to materiały o tematyce naukowej jak i popularnonaukowej. Od dwudziestu lat Kampinoski Park Narodowy wydaje kwartalnik popularno-naukowy „Puszcza Kampinoska”, a od blisko pięciu kwartalnik dla dzieci i młodzieży „Łoszak”.  W dobie Internetu oraz mediów elektronicznych także strona internetowa parku służy do propagowania wiedzy i kształtowania proekologicznych postaw. Kampinoski Park Narodowy posiada systematycznie aktualizowaną stronę internetową, na której każdy może znaleźć szereg informacji związanych z nauką, edukacją, turystyką.

 

Logo Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo