Collage 4 cegieł dziurawek z hibernującymi nietoperzami nocek rudy, nocek Natterera, gacek brunatny, mopek
Collage 4 cegieł dziurawek z hibernującymi nietoperzami nocek rudy, nocek Natterera, gacek brunatny, mopek
Monitoring składu gatunkowego oraz liczby ich osobników w okresie hibernacji w małych piwniczkach ziemnych, które niegdyś były powszechnym elementem osad Puszczy Kampinoskiej. W perspektywie wieloletniej być może będzie możliwe określenie trendów liczebności zimujących gatunków w KPN. Zimowy monitoring liczebności nietoperzy ma także na celu określenie stanu siedlisk i skutków prowadzonych działań ochronnych we wszystkich ekosystemach parku. Dane z zimowego monitoringu nietoperzy mogą posłużyć do wnioskowania o stanie i przemianach zachodzących w różnych ekosystemach parku. Liczenia nietoperzy wykonywane są na obszarze całego Kampinoskiego Parku Narodowego w ponad 100 piwniczkach ziemnych (w dwóch terminach: XI-XII oraz II-III) oraz w 35 użytkowanych piwniczkach ziemnych (w jednym terminie II-III).

Koordynuje: dr inż. Adam Olszewski

Oznakowanie drzwi piwniczek ziemnych stanowiących zimowiska nietoperzy
Oznakowanie drzwi piwniczek ziemnych stanowiących zimowiska nietoperzy

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo