Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Rozpoczęty w roku 2014 r, obejmuje 9 gatunków: modraszek telejus, modraszek alkon, modraszek arion, przeplatka aurinia, pachnica dębowa, zgniotek cynobrowy, kreślinek nizinny, zalotka większa, trzepla zielona. Każdy z gatunków monitorowany jest z różną częstotliwością, a jako metodę stosuje się wytyczne obowiązujące w ramach Państwowego monitoringu środowiska przyrodniczego. W przypadku motyli i ważek monitoring prowadzony jest na reprezentatywnych transektach w siedliskach występowania. Chrząszcze są monitorowane na stałych powierzchniach badawczych o określonej wielkości.

 

Koordynuje: dr Dawid Marczak

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo