Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Żuraw
Żuraw

Terytorium żurawia
Terytorium żurawia
Celem prac jest ocena liczebności i rozmieszczenia terytorialnych par żurawia w Kampinoskim Parku Narodowym. Analiza danych monitoringu o rozmieszczeniu terytorialnych par żurawia może posłużyć nie tylko do poszerzenia wiedzy na temat rozmieszczenia i liczebności ptaków. Może także wskazać na wybiórczość siedliskową ptaków, dzięki uzyskanym danym można przeanalizować wpływ na żurawie takich czynników jak antropopresja, zabudowa terenów wiejskich, ochrona czynna w tym koszenia, sukcesja. Monitoring polega na nasłuchach żurawi, prowadzonych na terenie całego Kampinoskiego Parku Narodowego przez wielu obserwatorów, w tym samym, wyznaczanym co roku terminie. Nasłuchy prowadzone są dwukrotnie w ciągu wiosny z wyznaczonych, stałych punktów. Dotychczasowe wyniki monitoringu wskazują, że  Kampinoski Park Narodowy stanowi ważną ostoję lęgową żurawia na Mazowszu, z zagęszczeniem par przekraczającym średnie zagęszczenie dla regionu, jednak nieprzekraczającym zagęszczenia wskazywanego dla północno-wschodniej Polski. Liczba par żurawi na terenie KPN z roku na rok wzrasta.

 

Koordynuje: dr inż. Anna Siwak

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo