Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

Droga Leszno-Kazuń
Droga Leszno-Kazuń
Monitoring realizowany jest od 2008 roku na odcinku drogi wojewódzkiej nr 579 (Leszno-Kazuń). Droga ta przecina Kampinoski Park Narodowy na dwie części, tworzy tym samym barierę migracyjną dla zwierząt. Monitoring wykonywany jest przez służby terenowe KPN i polega na odnotowywaniu zwierząt, które zginęły w wyniku kolizji z pojazdami. Na drodze giną zarówno drobne jak i duże zwierzęta. Monitoring pozwala oszacować zmiany liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny oraz umożliwia wyznaczenie fragmentów drogi, na których kierowcy powinni szczególnie zwiększyć swoją uwagę związaną z nagłym pojawieniem się zwierzęcia na drodze.

 

Koordynuje: dr inż. Karol Kram

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo