Łata hydrologiczna na kanale Łasica we Władysławowie
Łata hydrologiczna na kanale Łasica we Władysławowie
Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych prowadzony jest w sieci piezometrów i punktów wodowskazowych na obszarze całego Parku wraz z otuliną. Celami prowadzenia monitoringu jest:
- dostarczanie bieżących danych o stanie i zmianach poziomu wód, co umożliwia podejmowanie szybkich decyzji;
- zbieranie danych, które umożliwiają analizę obliczanie bilansu obiegu wody i jego zmian w długich okresach czasu;
- dostarczanie danych przed, w czasie i po wprowadzeniu zmian zmierzających do renaturalizacji zasobów wodnych Parku;
­ - dostarczanie danych dla badań naukowych z dziedzin hydrologii, hydrogeologii, a także z innych dotyczących przyrody Parku;
­ - ­ umożliwienie modelowania i prognozowania zmian obiegu wody.
Założenie sieci monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych było możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie zainstalowano lub zaadaptowano 74 punkty obserwacyjne, w tym 55 wód podziemnych i 19 wód powierzchniowych. Wszystkie punkty obserwacyjne zostały zaniwelowane.
Stany wód podziemnych i powierzchniowych są mierzone, co dwa tygodnie (w poniedziałki).

Koordynuje: mgr Anna Andrzejewska

 

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo