Archiwalna strona Kampinoskiego Parku Narodowego

  • image
 

Szanowni Państwo
NOWA oficjalna strona internetowa Kampinoskiego Parku Narodowego została uruchomiona pod adresem:

 

https://kampn.gov.pl

 

Obecna strona będzie funkcjonować pod starym adresem, lecz nie będą pojawiać się na niej nowe informacje,
a obecnie na niej zawarte nie będą już aktualizowane.


 

Nową stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

logos.png 

ActiveKPN” projekt programu LIFE+ pt.:

Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów”

 

Beneficjent projektu:

KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Czas trwania projektu:

1 IX 2011 – 31 III 2015

Nr umowy na dofinansowanie:

LIFE10 NAT/PL/655

Nr umowy na współfinansowanie:

306/2011/Wn07/OP-PO-LF/D

Budżet całkowity: 22 172 706 PLN

w tym: finansowanie unijne programy LIFE+: 50 %

współfinansowanie – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 45 %

wkład własny: 5 %

Realizacja projektu przyczyni się głównie do utrzymania na odpowiednim poziomie stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych programu Natura 2000, a jednocześnie szeregu innych gatunków rzadkich i chronionych. W wyniku realizacji zadań projektu zostanie wykupione i przywrócone przyrodzie około 200 ha gruntów, głównie użytkowanych rolniczo, leśnych i zabudowanych. Renaturyzacja na gruntach wykupionych w ramach projektu, związana będzie z zabiegami zalesiania (na ok. 20 ha), selektywnym nasadzeniom związanym ze „wspomaganiem” naturalnej sukcesji (na ok. 80 ha). Przeprowadzenie zabiegów odkrzaczania i koszenia planuje się na powierzchni ok. 130 ha, w tym na powierzchni ok. 98 ha gruntów wykupionych w ramach projektu. Przez cały okres trwania tych prac prowadzona będzie kontrola gatunków inwazyjnych, wraz z zabiegami mającymi na celu eliminację gatunków obcych. Planuje się także rozbiórkę wykupionych zabudowań.

Aby planowane działania ochronne na wykupionych gruntach były efektywne, zostanie wykonana ekspertyza przyrodnicza i będzie prowadzony monitoring. Dzięki sprzętowi zakupionemu ze środków projektu, oraz wykonaniu meta-modelu możliwe będzie sporządzenie bazy danych pomocnej m.in. przy planowaniu konkretnych zadań renaturyzacyjnych w przyszłości. W ramach rozpowszechniania wiedzy o projekcie wydano folder tematyczny, zorganizowano konferencję prasową, planuje się wykonanie 10 tablic informacyjnych przy ścieżkach edukacyjnych, szlakach turystycznych i w miejscach przeprowadzonych działań ochronnych, a także inne działania promujące projekt LIFE+ „ActiveKPN”.

Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo