Do góry

Foldery

Najważniejsze informacje o sieci Natura 2000. Lista gatunków występujących w KPN objętych dyrektywami.

Broszura Natura 2000 szerzej opisuje znaczenie sieci i konkretne działania w jej ramach prowadzone w KPN.

Rok wydania: 2009

Folder opisuje środowiska terenów otwartych: murawy, wrzosowiska, łąki, turzycowiska, torfowiska, pastwiska i zbiorowiska nawodne.

Rok wydania: 2005

Folder o nietoperzach KPN.

Rok wydania: 2007

Sposoby i formy ochrony przyrody w KPN. Lista obszarów ochrony ścisłej.

Rok wydania: 2003

Stawy, glinianki, jeziorka, bajora i różnej wielkości oczka wodne są nieodłącznym elementem nizinnego pejzażu naszego kraju. Są tak powszechne, że często ich nie zauważamy.

Rok wydania: 2007

Celem powołania Kampinoskiego Parku Narodowego obok ochrony przyrody była ochrona pamiątek historii i kultury znajdujących się na terenie Puszczy Kampinoskiej. Położenie geograficzne puszczy przesądziło o tym, że jej dzieje są szczególnie związane z historią wojen i powstań, jakich los nie szczędził Polsce.

Rok wydania: 2009

Płazy i gady żyją niemal we wszystkich środowiskach, niektóre z nich są najpospolitszymi zwierzętami spotykanymi w lesie. Spełniają też bardzo ważną rolę w przyrodzie, a w wielu przypadkach są naszymi sprzymierzeńcami w ochronie lasu i upraw rolnych.
Pomimo tego nie cieszą się najlepszą opinią wśród społeczeństwa, a wiedza na ich temat często jest bardzo znikoma. Kampinoski Park Narodowy jest miejscem występowania wszystkich 13 nizinnych gatunków płazów i 6 gatunków gadów.

Rok wydania: 2004

Ptaki drapieżne (szponiaste) w KPN.
Ptaki drapieżne intrygowały ludzi od zarania dziejów. Ich wizerunki spotykane były już w czasach prehistorycznych, później często używane były jako godła państw, herby miast, herby szlacheckie, symbole wolności i odwagi.

Rok wydania: 2007

Ptaki śpiewające to najliczniejszy i jedyny w Europie podrząd ptaków z rzędu wróblowych – ok. 4000 gatunków różniących się wielkością, ubarwieniem i trybem życia.

Rok wydania: 2007

Reintrodukcja jest jednym ze środków stosowanych w tzw. ochronie czynnej, polegającej na wykonywaniu różnych zabiegów w celu zachowania wartości przyrodniczych lub przyśpieszenia regeneracji i unaturalnienia przyrody zniekształconej.

Rok wydania: 2005

Ssaki drapieżne w KPN
Ssaki drapieżne to w większości szybcy i wytrwali myśliwi, których podstawę pożywienia stanowi świeże mięso i padlina.
Dlatego też, natura wyposażyła je w specjalny typ uzębienia: duże, zagięte ku tyłowi kły, drobne siekacze, mocne zęby trzonowe oraz tzw. łamacze służące do odcinania kawałków mięsa.

Rok wydania: 2009

Turystyczne atrakcje Kampinoskiego Parku Narodowego.

Rok wydania: 2003

Ważki w KPN.
Ważki to owady ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Spotkać je można we wszystkich zbiornikach słodkowodnych, a nawet słonawych.

Rok wydania: 2009

Łąki to specyficzna przestrzeń obfitująca w roślinność zielną, kwiaty, trawy, zapewniająca zarówno najdrobniejszym bezkręgowcom, jak i dużym ssakom dogodne warunki do bytowania, w tym żerowania i rozmnażania się. Łąki powstawały na przestrzeni setek lat na skutek działalności ludzkiej – karczowania lasów, wypasu zwierząt, koszeń.

Rok wydania: 2014

Łąki, szuwary i pastwiska na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego związane są przede wszystkim z pasami bagiennymi – obniżeniami, które przed wkroczeniem człowieka porośnięte były przeważnie podmokłymi lasami. Wskutek wyrębu drzew, melioracji i koszenia runa powstały w ich miejsce zróżnicowane zbiorowiska łąkowe. Długotrwała i jednorodna gospodarka prowadzona w takich zbiorowiskach powoduje, że osiągają one równowagę biologiczną i znaczne zróżnicowanie florystyczne.

Rok wydania: 2014

 
 
Powered by Phoca Download
Projekty
NFOŚiGW - logo Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - logo
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
Projekty finansowane z Unii Europejskiej Lasy Państwowe - logo